Tangen Consulting: Liten rådgiver til store kunder

- Det er godt å være datakonsulent i Norge, sier Erik Tangen og viser til en solid kundeliste fra Norges Bank og Verdipapirsentralen til Hydro og Aker Engineering via Statoil, Storebrand og Telenor.

Tangen Consulting har vokst fra to til tolv ansatte siden starten i 1992, og har passet på å føre opp et overskudd de siste årene. Alle medarbeiderne er konsulenter, og er stort sett ute på oppdrag. En dag i uka tar gründer og daglig leder Erik Tangen seg tid til å utføre det som trengs av administrative oppgaver, i firmaets beskjedne lokaler i Asker utenfor Oslo. Han tar også på seg ansvaret for miljøet innad i selskapet: Det skal sørge for både faglig utvikling og gjensidig glede og hygge.

Omsetningen var 5,1 millioner kroner i 1996. I år regner Tangen med rundt 6,5 millioner. Prognosen for 1998 er 12 millioner kroner. Det omfatter salg av selskapets første programvareprodukt, salgsstøtteverktøyet TC*Salg som det søker Rosing-prisen for, i tillegg til konsulenttjenester. Produktet skal lanseres på Software 98, og Tangen regner med å ansette nye medarbeidere for håndtere markedet.

Medarbeiderne har jevnt over minst ti års ansiennitet, og trives med selskapets sterkt bonusorienterte avlønning, mener Tangen. Som typiske oppdrag nevner han rådgivning, prosjektledelse, systemomlegging og programmering. Han er villig til å vurdere fastprisoppdrag i tilfeller der timeavregning ikke synes hensiktsmessig. IBM stormaskin og AS/400, Microsoft-produkter og SQL-databaser regnes som spesialitetene.

Tangen Consulting har aldri søkt om offentlig støtte. Produktet TC*Salg er utviklet i mellom konsulentoppdrag, med utgangspunkt i nær kontakt med brukere. Tangen sier det er viktig for å gi selskapet flere ben å stå på, men han vil ikke fastsette noen ideell mal for hvordan inntektene bør fordeles mellom konsulentoppdrag og salg og utvikling av nye produkter. Selskapets tidligere engasjement i kurs ble avviklet på grunn av forhold i markedet - kundene ønsket gjerne faste avtaler med kursleverandører over et så bredt produktspekter som mulig - og fordi overskuddet ikke kunne måle seg med vanlig konsulentvirksomhet.

Til toppen