Tap for Framfab

Framtidsfabriken gikk på et underskudd på 15,1 millioner svenske kroner i andre kvartal. Ifølge regnskapet gikk selskapet med et overskudd etter finansnetto på 95,5 millioner kroner, mot 19 millioner i første halvår i fjor. Men egentlig går selskapet med underskudd også på halvårsbasis.

Framtidsfabriken gikk på et underskudd på 15,1 millioner svenske kroner i andre kvartal. Ifølge regnskapet gikk selskapet med et overskudd etter finansnetto på 95,5 millioner kroner, mot 19 millioner i første halvår i fjor. Men egentlig går selskapet med underskudd også på halvårsbasis.

Tilsynelatende går Framfab med et overskudd på vel 95 millioner svenske kroner. Ser en imidlertid bort fra et par transaksjoner med det høyst familiære Bredbandsbolaget, samt tilbakebetaling av pensjoner fra SPP, snus med ett overskuddet til et minus på omlag 32 millioner kroner.

Markedet reagerer med å sende aksjekursen nedover.

Salgsmessig peker imidlertid pilene oppover for Framtidsfabriken AB. Omsetningen i første halvår økte til 840,5 millioner svenske kroner, mot 112 millioner i samme periode året før. Samtidig styrker selskapet sine fortjenestemarginer til 16,9 prosent, mot 11,4 året før.

Ifølge resultatrapporten har selskapet 2570 ansatte hvorav 800 utenfor Sverige. Når en ser bort fra bemanningsøkninger som følge av oppkjøp, økte Framfab med 162 ansatte i første kvartal, 353 i andre kvartal og så langt i tredje kvartal har selskapet hatt en organisk vekst på nye 300 ansatte.

Framfab tror på en fortsatt sterk etterspørsel innen Internett-tjenester og en videre styrking på lønnsomhets- og omsetningssiden. Det kommenteres mellom annet at utbyggingen av UMTS-nett ventelig vil gi Framfab et nytt puff oppover innen den mobile Internett-virksomheten. Framfab deltar følgelig også i to konsortier som søker UMTS-lisens i både Sverige og Norge.

Tabell: Nøkkeltall for Framtidsfabriken AB, perioden januar-juni 2000 (alle tall i millioner svenske kroner)

MSEK JAN.-JUN. 2000 Q2 2000 Q1 2000
Netto omsetning 727,0 409,4 317,6
Andre driftsinntekter 113,5 2,2 111,3
Omsetning 840,5 411,6 428,9
Driftsres. for konsulentdelen 19,8 -15,5 35,3
Inntekter fra Bredbandsbolaget, SPP samt salg av selskap 160,4 49,8 110,6
Driftsresultat 131,2 5,2 126,0
Til toppen