Taper 15-20 mrd. på at det ikke ble telefusjon

I et brev som konsernsjef i Telenor, Tormod Hermansen, skrev til kollega Lars Berg i Telia, forteller han sin versjon av hvorfor det gikk som det gikk. Hermansen mener de to selskapene taper 15-20 milliardrer kroner på at svenskene ville både ha toppsjef og hovedkontor.

VG er gjort kjent med innholdet i brevet som gjengis i dagens utgave av avisen. I brevet skriver Hermansen at eierne av de to televerkene tapte mellom 15 og 20 milliarder kroner da alle forsøk på fusjon var oppgitt.

Om hovedårsaken skriver Hermansen at det var basert på at svenskene både skulle ha hovedkontoret og toppsjefen i det nye selskapet.

Telenorsjefen skriver, ifølge VG, at "en sammenslåing av de to selskapene ville vært et godt og lønnsomt tiltak for eierne på begge sider av Kjølen, og ville dessuten åpnet betydningsfulle muligheter internasjonalt. Dette er muligheter som de to selskapene vanskelig kan realisere hver for seg."

I brevet skriver Hermansen at en delprivatsering ville kommet uansett og gitt en god fordeling av aksjer på private og offentlige hender. Han mener at han "tok en betydelig personlig risiko" i denne saken, som ble politisk etter at de innledende forhandlingene ble stanset av statsråd Odd Einar Dørum.

Om Lars Bergs mening om at en i Telenor ikke tok forretningsmessige hensyn, sier Hermansen at det nye selskapet måtte ha en fordeling av virksomheten, uten at dette skulle forringe selskapets muligheter.

Hermansen skriver at han er forundret over at kravet om en viss balanse ikke ble forsått, noe som endte med en lokaliseringsdebatt for Telenor/Telias nye hovedkontor.

Til toppen