Taper grovt som aksjonær i Dynapel

Idar Vollvik har tapt 130 millioner som aksjonær i de to IT-selskapene Dynapel og Birdstep.

Idar Vollvik har tapt 130 millioner som aksjonær i de to IT-selskapene Dynapel og Birdstep.

Etter salget av mobilselskapet Chess fikk gründer Idar Vollvik rundt en milliard kroner som han blant annet investerte sterkt i IT-selskapene Dynapel og Birdstep.

På det meste hadde Vollvik verdier for fire, fem milliarder kroner på Børsen. Vollvik erkjenner at det gikk fort i svingene.

- Det gikk litt varmt, og vi brukte mange meglerhus. Det var vanskelig å ha den oversikten en bør ha når en handler på børsen, uttalte Vollvik i fjor.

Nå synes tapet å bli enda større.

Ifølge Dagens Næringsliv er tapet i Dynapel rundt 105 millioner kroner. Vollvik er også tungt lastet med Birdstep-aksjer. Han har kjøpt aksjer nesten ukentlig gjennom siste halvdel av 2007. Ifølge DN har han kjøpt aksjer for 80 millioner kroner, som igår hadde en verdi på 55 millioner kroner på Oslo Børs.

Tilsammen har Vollvik dermed tapt 130 millioner kroner på børsfallet bare på Dynapel og Birdstep.

Til toppen