Taper milliarder på dårlig informasjonsflyt

Helseforetakene sliter med elektronisk informasjons-utveksling og med et restriktivt Datatilsyn.

Taper milliarder på dårlig informasjonsflyt

Helseforetakene sliter med elektronisk informasjons-utveksling og med et restriktivt Datatilsyn.

Professor Stein Erik Grønland ved Handelshøyskolen BI, har på oppdrag for IT-selskapet Csam sett på hvordan helsevesenet kan effektivisere pasientbehandling og logistikk ved hjelp av samhandlingsteknologi. Han konkluderer med at det bør være mulig å spare flere milliarder kroner på å forbedre dette, ifølge Dagens Næringsliv.

- Dersom vi ser på ett sykehus isolert, kan samhandlingsteknologi spare denne institusjonen for en milliard kroner årlig, sier Stein Erik Grønland, til Dagens Næringsliv.

Oppdragsgiveren Csam lever av å levere slik teknologi. De har utviklet sine løsninger i samarbeid med ansatte på Rikshostpitalet, Radiumhospitalet og Ullevål Universitetssykehus.

Helseforetakene sliter med at samme informasjon må registreres flere ganger, og at mye av informasjonen ikke kan utveksles elektronisk. Det er et teknisk problem som kan løses med teknologi, men det kompliseres av personvernshensyn.

Nå mener overlege Rolf Kåresen ved Ullevål sykehus at pendelen kanskje har svingt for langt, på bekostning av pasientenes eget beste.

- Datatilsynet er så restriktive at det kan være et pasientsikkerhetsproblem. Pasienter er mer interessert i at informasjonen om dem selv skal bli raskt overlevert, enn å å ivareta en ekstremsituasjon der en helsemedarbeider misbruker journalopplysninger, sier Rolf Kåresen, overlege ved Ullevål sykehus, til Dagens Næringsliv.

Til toppen