Taper på mobiltelefonene

Produksjonen av mobiltelefonen skal flyttes til lavkostland, samtidig som selskapet regner med milliardtap på produksjonen i år, nærmere 16 milliarder kroner.

Produksjonen av mobiltelefonen skal flyttes til lavkostland, samtidig som selskapet regner med milliardtap på produksjonen i år, nærmere 16 milliarder kroner.

Fredag la Ericsson fram et godt kvartalsresultat, men mens mobilnettdelen går som aldri før er mobiltelefondelen til selskapet dårlig nytt. Så dårlig at selskapet nå lanserer "Back to Profit"-programmet, som i 2002 skal spare selskapet for 10,2 milliarder svenske kroner. Tapene på denne virksometen er så langt nesten 6 milliarder kroner. Investeringsbanken Merrill Lynch mener at Ericsson vil tape nærmere 7,5 milliarder kroner på denne virksomheten i år.

Men Ericsson selv tror tapene i år vil komme opp i 16 milliarder svenske kroner, noe som har fått aksjene til å falle fredag og overskygger andre og mer hyggelige tall fra selskapet.

Tapene kommer fra komponentmangel fra underleverandører, forventet økt priskonkurranse i fjerde kvartal og omstruktureringskostnader ved at selskapet legger ned produksjon av mobiltelefoner i USA og Sverige, til fordel for lavkostland i Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa.

Også derfor korrigerer Ericsson sine forventninger for år 2000 som helhet, der selskapet generelt vil ha en salgsvekst på 25 prosent og en salgsvekst på 20 prosent på mobiltelefondelen.

Det hjelper heller ikke på verdifastsettelsen på selskapet at en varsler dårligere lønnsomhet i 2000 sammenlignet med året før, inkludert en negativ kontantstrøm.

Til toppen