Taper på statens satser

IT-folk reiser mye. Det koster nå mer.

Taper på statens satser

IT-folk reiser mye. Det koster nå mer.

Kronen har svekket seg kraftig, men statens satser for kost og losji er de samme.

- De som reiser mye i jobben taper penger, sier administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, Jon Stordrange til Aftenposten.

Statens satser for kost og losji ved jobbreiser er ikke endret siden kronen falt kraftig i verdi i fjor. Størrelsen på disse satsene avgjøres gjennom forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene i staten og arbeidstagernes organisasjoner.

Så langt har det vært brudd i forhandlingene, og dette rammer ansatte både i offentlig og privat sektor. Sistnevnte følger de offentlige satsene.

Det vil tidligst komme nye satser fra begynnelsen av mars. Stordrange har sendt brev til Fornyings- og administrasjonsdepartementet ved statsråd Heidi Grande Røys.

I tillegg har hoteller blitt dyrere.

Han mener det er helt feil at disse satsene er overlatt forhandlinger i statlig sektor.

Til toppen