Taper penger i Norge

Taus hoffleverandør til offentlig sektor gikk på smell.

Taper penger i Norge
Sjef for Accenture i Norge, Roy Grønli, tapte penger gjennom store deler av 2013. Men hva som er grunnen til det vil ikke selskapet, som er som hoffleverandør til offentlig sektor å nevne, si noe som helst om. Bilde: Per Ervland

Accenture sliter i det norske markedet, skal vi tro regnskapene for deres regnskapsår 2013.

Mens den norske toppsjefen sammen med flere andre nøkkelpersoner de siste årene har hentet ut flerfoldige millioner i aksjeavkastning, lønn og bonus, har antall ansatte i selskapet falt med 116 personer det siste året.

I 2013 jobbet det i snitt 814 personer for selskapet, mot 930 personer gjennom 2012. Vi gjør oppmerksom på at regnskapene i Accenture går fra 1. september til 31. august. Men selskapet selv opplyser til digi.no at de per dags dato er tilbake på over 900-ansatte i Norge – og at de ansetter.

– Vi er nå 930 ansatte i Accenture Norge, og vi er på jakt etter enda flere i tiden fremover med løpende rekrutteringskampanjer. Med andre ord har antall ansatte økt den siste tiden og vi forventer at økningen fortsetter i året som kommer, sier Roy Grønli, administrerende direktør i Accenture Norge i en kommentar formidlet av selskapets kommunikasjonsansvarlig.

I år kunne selskapet skilte med totale inntekter på 1,61 milliarder kroner, en marginal nedgang fra samme periode året før. Samtidig har kostnadene steget dramatisk: selskapet brukte 545 millioner kroner på «kjøpte tjenester» i 2013, mot 387 millioner kroner samme periode i fjor. Det er hovedsakelig kjøpte tjenester fra selskap i samme konsern som bidrar til dette.

Driftsresultatet endte med et underskudd på 25 millioner kroner, mot et overskudd på 35 millioner kroner samme periode i fjor. Takket være gode rente- og valutainntekter på 7,7 millioner kroner ender resultatet med et underskudd på 17 millioner kroner før skattekostnad. Årsresultatet ender med et underskudd på 13 millioner kroner. Samme periode i fjor dro selskapet hjem et resultat på over 32 millioner kroner.

Etter å ha lest regnskapets triste historie dukker spørsmålene opp: Hvorfor har dette skjedd? Hvorfor var det, i snitt, mer enn 100 færre ansatte i 2013 enn i 2012? Hvorfor klarer selskapet, som mer enn noen er sett på som en hoffleverandør av IT-tjenester til offentlig sektor, å tape nesten 20 millioner kroner?

Accenture har som politikk ikke å kommentere regnskapstall utover det de skriver selv i årsrapporten, noe som gjør at den norske avdelingen ikke kan gi mer informasjon eller forklare det stygge tapet.

Årsrapporten gir ikke gode veldig mange gode svar. Nedgangen i omsetning forklares med at det har vært høyt trykk på innsalg av nye langsiktige avtaler og investeringer i eksisterende avtaler. Men det forklarer ikke hvorfor de har kuttet antall ansatte kraftig eller hvorfor kostnadene knyttet til «kjøpte tjenester» øker mer enn 157 millioner kroner.

En åpenbar teori er at Accenture i større grad gjennomfører leveransene ved å bruke utenlandsk kapasitet og kompetanse. Men dette er bare en teori, ettersom selskapet selv ikke vil si ett ord om hvorfor regnskapet ser ut som det gjør.

I en epost til digi.no skriver Grønli at de har et økt rekrutteringsbehov, noe som skyldes høy aktivitet i alle markedssegmenter.

– Accenture har vunnet tre av de største kontraktene som har vært i det norske markedet det siste året, skriver Grønli. Han skriver videre at: «I forhold til leveranser fra våre globale leveransesentre, så vil jeg si at dette varierer fra år til år, og er helt avhengig av hvilke kontrakter som inngås med kundene.»

    Les også:

Les mer om: