JUSS OG SAMFUNN

Tapte anke om utlevering av IP-adresse

Aller Internett vil beskytte anonymt innlegg. Saken ankes nå til Høyesterett.

4. juni 2010 - 10:04

En anonym debattdeltaker på vårt søsternettsted Dinside.no innrømmet i fjor høst å ha funnet en ekte runestein under huset sitt på Ringsaker.

«Finneren», som vedkommende kalte seg, solgte til slutt steinen på eBay for 20.000 kroner, noe som er i strid med kulturminneloven.

Dette ble fanget opp av politiet i Hedmark, som forlangte å få vedkommendes IP-adresse utlevert. Aller Internett nektet å etterkomme kravet, men tapte saken i tingretten.

Nå har også Lagmannsretten kommet til samme kjennelse. Retten pålegger Aller Internett å utlevere opplysningene.

digi.no har tidligere skrevet om hvorfor vårt eierselskap slåss for debatt-deltakeren.

Mediebedriften påberoper seg kildevernet, og anfører at «finnerens» innlegg bidro til å kaste lys over en skjult praksis, og noe som representerer et viktig samfunnsproblem, som det er vesentlig at offentligheten får kjennskap til.

Stridens kjerne er at selskapet mener diskusjonstråden er underlagt det samme presseetiske regimet, inkludert kildevern, som artikkelen den er en utvidet del av.

Nå blir saken anket videre til Høyesterett.

- Saken er prinsipiell og kan få store konsekvenser. Dette dreier seg om kildevernets stilling i digitale medier. Den første tingrettsdommen fastslo at vi ikke kunne påberope oss kildevern i et slikt tilfelle i det hele tatt. Lagmannsretten har opprettholdt utleveringsbegjæringen, men de har tatt et annet utgangspunkt, sier ansvarlig redaktør Petter Danbolt i Aller Internett.

Lagretten aksepterer at kildevern er relevant i saken, slik Aller Internett tolker kjennelsen, men vernet synes å ha en svakere stilling for kilder av typen debattinnlegg.

- Dermed har dette potensielt store konsekvenser for digitale medier. Kildevernet er jo der av en hensikt, nemlig av hensyn til ytringsfriheten og for at pressen skal kunne fylle en essensiell funksjon i vårt demokrati. Om mediet som fyller denne rollen er papirbasert eller digitalt må jo være irrelevant.

- Lagmannsrettens kjennelse medfører derimot at det faktisk gjøres en forskjell her. Derfor er denne saken prinsipielt viktig, og den er viktig for kildevernets stilling i en fremtid der digitale medier vil utgjøre en stadig større del av pressen, sier Danbolt.

    Les også:

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.