Tapte i retten da datalinjen sviktet

Rettens datalinje sviktet. Supersøk fikk ikke demonstrert tjenesten, og mener det ga seieren til Finn.

Rettens datalinje sviktet. Supersøk fikk ikke demonstrert tjenesten, og mener det ga seieren til Finn.

Forføyningen fra Trondheim Lagmannsrett innebærer at Notar umiddelbart forbys å tilby søk fra Finn.nos database og å bruke Finns varemerke. Finn hevder at Notar «snylter på andres databaser og investeringer».

I lagmannsrettens kjennelse heter det at investeringer, innsats og opphavsrett er vernet også på Internett.

Men Notar lar seg ikke stoppe med dette, og påkjærer nå saken til Høyesteretts kjæremålsutvalg.

Advokat Espen Juul Haugan i Codex Advokat stiller seg undrende til dommen. Han har bistått flere andre selskaper i forhold til saker mot Finn.

    Les også:

Han mener lagmannsretten har lagt vesentlig vekt på ulemper som ikke er til stede, for eksempel at det tar lenger tid å søke via Supersøk enn direkte på Finn.

- Uheldigvis fikk man ikke demonstrert tjenesten i detalj «live» i retten på grunn av at lagmannsrettens datalinjer var nede på tidspunktet for muntlig forhandling.

Retten har kun forholdt seg til en gammel sakkyndigrapport fra Finn og ikke til nye fremlagte sakkyndigrapporter fra Supersøks sakkyndige som beskriver hvordan systemet faktisk virket da saken ble behandlet i retten.

Supersøks sakkyndige rapporter tibakeviser klart de påståtte ulemper som lagmannsretten legger til grunn, hevder Juul Haugan som også har fått «godkjennelse» fra jusprofessor Jon Bing i rapporten.

Juul Haugan viser til tilsvarende tjeneste «Paperboy», som er en nyhetstjeneste som klipper fra andre. Denne tjenesten ble akseptert av tysk høyesterett, og Supersøk mener også deres tjeneste må være klart lovlig.

Ironisk nok har DnB Eiendom (som er medeier i Finn) hatt en tjeneste med såkalt «crawler» eller «spider» i andres databaser, blant annet i Notars database hvor de henter ut objekter og tilbyr sine egne kunder.

- Dette er en tjeneste som går langt lenger enn Supersøk som ikke er inne i databasen til Finn, men kun sender kunder til Finns resultatside. Det er tydelig at selv Finns eiere er uenig i hva som bør være tillatt på Internett, sier Supersøks advokat Juul Haugan til digi.no.

Han kan heller ikke se at Finn blir tilført noen ulempe med Supersøk, som tvert imot heller tilfører Finn trafikk ved flere brukere fra Notar.

Til toppen