Tapte kampen om co.no

Norid får ikke slettet domenet.

Tapte kampen om co.no
Elineweb og CoDNS kan markedsføre og tilby co.no domener i det norske markedet. Det har Sør-Trøndelag tingrett bestemt. Men domenet kan ikke overdras til andre.

Norid, som administrerer domenene under .no, får ikke slettet domenet co.no. Dermed kan det nederlandske CoDNS og det norske IT-konsulentselskapet Elineweb fortsette å markedsføre co.no-adresser i det norske markedet.

Det fremgår av en fersk dom som er avgitt i Sør-Trøndelag tingrett. Elineweb saksøkte nemlig Norid som følge av en disputt om dette domenet.

I 2010 lanserte CoDNS og Elineweb muligheten for å registrere underdomener på co.no i Norge. Norid var ikke spesielt positive. Da Norid begynte å stille spørsmål ved virksomheten og undersøke avtalene mellom de to selskapene, svarte Elineweb med å trekke den norske domene-administratoren for retten.

Forbudsliste

Eline fikk tildelt domenenavnet co.no da den norske domenepolitikken ble liberalisert i 2001. Det kom først til nytte i mai 2008. Da banket det nederlandske selskapet CoDNS på døren til Elineweb. De to ble enige om å markedsføre underdomener til co.no i markedet, og dele inntektene mellom seg.

De fikk et problem, fordi Norid satte domenet på forbudslisten. Det innebærer at domenet ikke kan flyttes til andre. Norid advarte også aktører mot å inngå avtale med de som administrerte domenet på vegne av Elineweb.

Norid mente videre at Elineweb i realiteten hadde overdratt domenet til CoDNS etter at det var kommet på forbudslisten, og at de derfor kunne dra det tilbake.

– Ugyldig vedtak

Elineweb gikk da til sak mot Norid med krav om at endringen av regelverket som satt co.no på forbudslisten må kjennes ugyldig, slik at Norid ikke kan trekke domenet tilbake. Elineweb ville også få slettet negativ omtale om domenet co.no fra Norids nettsider, samt erstatning. Norid på sin side krevde full frikjennelse.

Dette vant de ikke frem med. I domsslutningen fremgår det at Norid ikke har grunnlag for å inndra domenet, samt at de plikter å opplyse på sin hjemmeside at avtalen mellom Elineweb og CoDNS ikke er i strid med gjeldende regelverk.

Dessuten må Norid opplyse aktivt alle sine registrarer om at avtalen mellom Elineweb og CoDNS er innenfor regelverket. Det eneste punktet Elineweb ikke vant frem på er erstatningsplikten. Norid slipper derfor å punge ut erstatning for eventuelle tapte inntekter.

Norid tilfreds

Men Norids beslutning om å plassere domenet på forbudslisten fant ikke tingretten noe galt i. Det betyr at ingen andre kan overta domenenavnet co.no. Dersom Elineweb skulle gå konkurs, vil domenet opphøre. De som da har registrert et underdomene av typen selskap.co.no, vil da stå uten lovlig nettadresse.

Norid skriver i en pressemelding at de er tilfreds med det resultatet.

– Vi er fornøyd med at vi har fått belyst spørsmål som er viktige for norske internettbrukere gjennom denne saken, sier daglig leder i UNINETT Norid AS, Hilde M. Thunem. De har imidlertid ikke bestemt seg for om dommen skal ankes.

– Delvis fornøyd

– Vi vil nå gjennomgå dommen grundig men vi er delvis fornøyd med utfallet, sier Elinewebs advokat Joar Heide, partner i Ræder Advokatfirma, til digi.no.

Han sier at selv om de ikke vant frem i sitt krav om å få erstatning, eller kjent vedtaket om oppføring på forbudslisten ugyldig, så vant de frem i sitt syn på at domenet ikke kan inndras og at virksomheten således er fullt ut lovlig.

– Dette har tross alt vært det viktigste for Elineweb AS og grunnen til at søksmålet ble reist, sier Heide.

Dommen i sin helhet kan du laste ned her (pdf).

    Les også:

Les mer om: