Tapte kampen om toppjobben

Steinar Sønsteby følger nå etter Arne A. Jensen og forlater Ementor.

Da Arne A. Jensen ble sagt opp i Ementor, åpnet dette en kamp om toppjobben i et av Norges fremdeles største IT-selskaper.

For Ementor var ganske topptunge. I tillegg til konsernsjef, var tidligere Microsoft Norge-sjef Ole Morten Settevik konserndirektør for forretningsutvikling og Steinar Sønsteby Norges-sjef.

Begge flagget at de ønsket å toppjobben som ble ledig, men styret valgte i stedet en ekstern kandidat, Jo Lunder fra Telenor-sfæren. Dette skapte en uavklart situasjon for de to nestlederne.

Og i dag morges kom konklusjonen.

"I etterkant av utnevnelsen av ny konsernsjef og etter en helhetsvurdering har Styret i Ementor ASA og Steinar Sønsteby, adm. dir for Ementor Norge AS og visekonsernsjef

i Ementor ASA, valgt å skille lag", skriver Ementor i en børsmelding.

Ole Morten Settevik erstatter Steinar Sønsteby som administrerende direktør i Ementor Norge AS. Settevik kommer fra stillingen som konserndirektør for forretningsutvikling. Endringen skjer med umiddelbar virkning, forteller Ementor.

I forbindelse med reduksjon av konsernkostnader og omorganisering vil dermed stillingen som konserndirektør for forretningsutvikling bortfalle, og Settevik vil ikke bli erstattet.

I tillegg melder Ementor at "stillingen som HR-direktør og HR- organisasjonen i Ementor ASA legges ned og deler av konsernstab for finans, forretningsutvikling og kommunikasjon vil forlate sine stillinger eller bli omplassert."

Ementor formulerer seg så i ganske dramatiske ordlag i børsmeldingen og bruker utrykket "ny lederkultur"

"Formålet med endringene er å gi Ementor ny ledelse og lederkultur. Det har vært viktig å lage kortere beslutningsveier i konsernet, og legge forholdene til rette for at vedtatte strategier blir implementert og fulgt opp i praksis," skriver selskapet i børsmeldingen.

Finansielt er endringene av stor betydning. Endringene i konsernledelse og stab vil medføre reduksjon i konsernkostnader med 22-23 millioner kroner i år, melder selskapet.

Til toppen