Tapte kampen om toppjobben

Steinar Sønsteby følger nå etter Arne A. Jensen og forlater Ementor.

Steinar Sønsteby følger nå etter Arne A. Jensen og forlater Ementor.

Da Arne A. Jensen ble sagt opp i Ementor, åpnet dette en kamp om toppjobben i et av Norges fremdeles største IT-selskaper.

For Ementor var ganske topptunge. I tillegg til konsernsjef, var tidligere Microsoft Norge-sjef Ole Morten Settevik konserndirektør for forretningsutvikling og Steinar Sønsteby Norges-sjef.

Begge flagget at de ønsket å toppjobben som ble ledig, men styret valgte i stedet en ekstern kandidat, Jo Lunder fra Telenor-sfæren. Dette skapte en uavklart situasjon for de to nestlederne.

Og i dag morges kom konklusjonen.

"I etterkant av utnevnelsen av ny konsernsjef og etter en helhetsvurdering har Styret i Ementor ASA og Steinar Sønsteby, adm. dir for Ementor Norge AS og visekonsernsjef

i Ementor ASA, valgt å skille lag", skriver Ementor i en børsmelding.

Ole Morten Settevik erstatter Steinar Sønsteby som administrerende direktør i Ementor Norge AS. Settevik kommer fra stillingen som konserndirektør for forretningsutvikling. Endringen skjer med umiddelbar virkning, forteller Ementor.

I forbindelse med reduksjon av konsernkostnader og omorganisering vil dermed stillingen som konserndirektør for forretningsutvikling bortfalle, og Settevik vil ikke bli erstattet.

I tillegg melder Ementor at "stillingen som HR-direktør og HR- organisasjonen i Ementor ASA legges ned og deler av konsernstab for finans, forretningsutvikling og kommunikasjon vil forlate sine stillinger eller bli omplassert."

Ementor formulerer seg så i ganske dramatiske ordlag i børsmeldingen og bruker utrykket "ny lederkultur"

"Formålet med endringene er å gi Ementor ny ledelse og lederkultur. Det har vært viktig å lage kortere beslutningsveier i konsernet, og legge forholdene til rette for at vedtatte strategier blir implementert og fulgt opp i praksis," skriver selskapet i børsmeldingen.

Finansielt er endringene av stor betydning. Endringene i konsernledelse og stab vil medføre reduksjon i konsernkostnader med 22-23 millioner kroner i år, melder selskapet.

Til toppen