Tar all e-handel i sportsbransjen

bWise viderefører «B2B Sport» i en avtale verdt opptil 30 millioner kroner.

Tar all e-handel i sportsbransjen

bWise, mest kjent for beslutningsstøtte og forretningsanalyse, melder at de har inngått en minst fireårig avtale med Sportsbransjen AS, en interesseorganisasjon som representerer 90 prosent av sportsbransjen i Norge.

Avtalen går ut på at Sportsbransjen skal samle alle sine e-handelsløsninger – bedrift til bedrift, ikke bedrift til forbruker – hos bWise, nærmere bestemt bWise Commerce, et datterselskap som er opprettet nettopp for å ta seg av denne avtalen.

– E-handel innen den norske sportsbransjen har hittil vært håndtert gjennom B2B Sport, en løsning utviklet i årene 2002 til 2004 av konsulenter i Sybase Norge, og som de siste årene har vært driftet av Arrive, IKT-selskapet til NSB, forteller gründer og administrerende direktør i bWise, Torstein Thorsen, til digi.no.

Løsningen til bWise bygger på B2B Sport, en Sybase-basert løsning for dokument- og meldingsutveksling med mottaksformatene XML, Edifact og Excel. Det brukes av et par hundre aktører, fra små norske produsenter til globale giganter som Nike og Adidas.

– Formidlingen i dette systemet gjør at en liten produsent kan sende kataloginformasjon i en Excel-fil som vedlegg til e-post. Utfordringen vi har grepet fatt i er at utveksling skjer mye på filnivå, og at mye må gjøres manuelt. Oppgaven til bWise er å automatisere dette, for eksempel med adaptere mot ulike ERP-systemer. Vi sørger for at Sportsbransjen ikke bare får en teknisk integrasjon, men også en forretningsintegrasjon. Vi har også ansvar for ytelse i systemet.

Resultatet er blitt en ende-til-ende løsning som samler elektronisk produktkatalog, ordre, faktura og leveranseprosesser.

Thorsen og prosjektleder Olav Kveim i Sportsbransjen legger begge vekt på betydningen av den nye elektroniske produktkatalogen, med pris og vareinformasjon. Det er en særskilt utfordring innen bransjen at flere tusen produkter byttes ut to ganger i året, i sesongskiftene. Før sesongåpning skal produktene beskrives, bestilles og produseres. Her får den elektroniske katalogen en nøkkelfunksjon.

Partene har store forventninger til samarbeidet.

– Denne avtalen gjør at bransjekostnadene går ned med 25 prosent samtidig som vi får tilgang til ny teknologi som bringer med seg en rekke nye muligheter, sier Kveim.

Ifølge Thorsen venter bWise i avtaleperioden en omsetning på 25 til 30 millioner kroner. Thorsen forklarer at avtalen har en foreløpig horisont på fire år, og at den vil forlenges med mindre den sies opp. Begge parter er innstilt på et langvarig samarbeid, og på at systemet skal videreutvikles for å innfri nye muligheter.

I selve B2B Sport er Sybase og Java dominant, samt EDI-tolken («electronic document interface») EC Map som Sybase overtok ved kjøpet av Neon i 2001.

– EC Map er en veldig spretten EDI-programvare, sier Thorsen. – I løsningen som vi utvikler benytter vi de mulighetene web services gir til å bygge lagvise systemer, der flere teknologiplattformer kan samspille. Brukersiden bygges gjennom QlikView som gir god navigering gjennom strukturer, og .Net som gir kjappe brukerapplikasjoner.

Thorsen sier de har fokusert på flyt og på fleksibilitet, og på å forstå forretningsprosessen.

– Det er flyt mellom alle fire ledd, produsent, grossist, kjede og butikk. Det er fleksibilitet i forhold til hver spillers behov. Vi har laget en slags «min side» der hver bruker kan gå inn og sjekke alle gjøremål: Sendte og mottatte meldinger, finne ut hvilke sendte meldinger som motparten har lest, avdekke eventuelle feil i faktura og ordre, og så videre. Det er her QlikView kommer inn.

Produktkatalogen vil kunne utvikles til en digital plattform for all produktinformasjon, tror Thorsen.

– Jeg tror dette blir ren .Net-utvikling, for eksempel med foto og rendering mot ulike kanaler.

Blant mulighetene som løsningen legger opp til, er mobilitet. QlikView kan generere brukerapplikasjoner i HTML5, og passer følgelig for plattformuavhengige «apper».

– Våre undersøkelser hittil tyder på at mange i sportsbransjen kan dra nytte av mobilitet, antakelig heller i form av brettapplikasjoner enn til mobiltelefon. Som overalt ellers sliter folk som bruker bærbare pc-er med oppstartstid, dårlig batterilevetid og så videre. Jeg ser for meg en fornuftig brettapplikasjon som kombinerer lokallagring med nett for å gi rask tilgang til status, historikk, fagsystemer og forretningsdokumenter.

bWise har stått for flere mobilløsninger, blant annet iPad-appen til vinimportøren Vectura, som Vectura også bruker til å argumentere for at man skal velge dem som distributør.

– Skal vi gjøre noe med sportsbransjen og mobil, vil vi antakelig starte med å kjøre ut noen prøveprosjekter, slik at vi kan få bedre innsikt i behov og suksesskriterier.

Thorsen tror at avtalen med Sportsbransjen vil gi bWise innsikt og kompetanse som kan tenkes anvendt i andre bransjer.

– Vi er i samtaler med noen andre bransjer, for eksempel innen sko og tekstil. Vi ser også på markeder som er kommet veldig mye kortere enn det norske. Vi laget en beslutningsstøtteløsning for Asics som veldig raskt ble nordisk, og som nå er i ferd med å bli europeisk. Nedover i Europa er e-handel bedrift-til-bedrift preget av manglende standardisering. Det fører til at alle må snakke med alle på alles premisser. Vi ser med andre ord dels på bransjer, dels på regioner.