RESULTATERFINANS

Tar Internett-evangelistene feil?

Er Internett virkelig den revolusjon de alle snakker om? Test disse påstandene:

Det faller i mitt lodd å lese mye "management"-litteratur om Internett og Internetts betydning, ofte med noe blandet glede. I det siste har det kommet mye litteratur på det området (se litteraturliste nedenfor); flere av dem med forord av John Chambers, leder av Cisco. De har alle samme budskap: "Internett representerer vår tids industrielle revolusjon. Internett er omseggripende og endrer absolutt alt - den globale økonomien, bedrifters forretningsmodeller, og etiske og sosiale problemstillinger knyttet til enkeltindividet og samfunnet -, og i løpet av mye kortere tid enn noen annen endring i verdenshistorien tidligere."

Men er Internett virkelig den revolusjon de alle snakker om? Test disse påstandene:

 • Bedriftene vil måtte omstille seg mye hurtigere enn noen gang tidligere. Forandring blir en del av hverdagen.
 • Å holde pulsen på bedriftens kunder fra dag til dag, blir en nødvendighet. Og det kunder etterspør i dag, og som bedriften kan differensiere seg på, blir standardvare i morgen. Kontinuerlig og effektiv produktutvikling, blir en nødvendighet for å overleve.
 • Markedet blir seierherrene. Når kundene ikke lenger kan velge mellom 2-3 alternativer, men 1000-vis av alternativer, blir prisene presset. For at bedriften i det hele skal lykkes i konkurransen, må den stadig effektivisere seg.
 • Bedriftens viktigste ressurs - de ansatte - blir mer og mer illojale. Kontinuerlig kompetanseutvikling blir like viktig som kontinuerlig produktutvikling.
 • Investeringer i teknologi vil øke dramatisk - fra ca. 5-10% av bedriftens omsetning i dag til 60% i morgen.
 • Ledelsen vil kunne vite nøyaktig - bokstavelig talt på minuttet - hvordan bedriftens lønnsomhet er, hvilke produkter eller prosjekter en tjener eller taper penger på. Beslutningsprosesser vil øke i hyppighet, kvalitet og tempo.
 • Bredbåndsutviklingen vil flytte både bedriften og fritidsaktiviteter inn i den enkelte stue
 • Vi vil kunne bekjempe verdens fattigdom og analfabetisme mer effektivt enn tidligere, grenser vil fjernes, internasjonal forståelse og toleranse vil fremmes, miljøforurensing fjernes.

Hvor mye av dette vil skje i de nærmeste årene? Og hvis de skjer: vil egentlig så mye bli forandret?

La meg minne om en annen revolusjon innenfor er helt annet område, og som fant sted for 10 år siden:

 • Sovjetunionen gikk i oppløsning. Det avskaffet kommunismen som bærende ideologi og styringsform ikke bare i Sovjetunionen, men i hele det tidligere Øst-Europa. I tillegg skapte det en rekke nye land, både innenfor Sovjetunionens tidligere grenser, men også utenfor i Europa (oppløsningnene av Jugoslavia og Tsjekkoslovakia). Markedsprinsipper ble også innført i hele den tidligere kommunistiske blokk.
 • Øst-Tyskland ble igjen gjenforent med Vest-Tyskland. Det skapte en enorm økonomisk utfordring for Vest-Tyskland - Europas økonomiske lokomotiv.
 • EU innførte det indre marked med fri flyt av kapital, varer, personer og arbeid. Verdens største enhetlige marked med over 320 millioner mennesker ble skapt med enhetlige lover og regler på nesten alle av arbeidslivets og det sosiale området.

Dette er en revolusjon som i omfang, dybde og hurtighet kan måle seg med Internett-revolusjonen. Men har vi merket denne revolusjonen i hverdagen? Hvor mye har egentlig endret seg? Finnes for eksempel "EU"? Snakker vi fremdeles ikke om Frankrike, Tyskland, osv. Har oppløsningen av Sovjetunionen hatt noen praktiske konsekvenser for oss i vår hverdag?

Jeg har en venn. Hun snakker varmt om "den seksuelle revolusjonen", og hva p-pillens introduksjon for 40 år siden egentlig betød for kvinners frigjøring, hvordan rollefordelingen mellom kjønnene endret seg, kvinners økte mulighet for selvstendig karriereutvikling, osv.

Min venn har 5 barn og 9 barnebarn. Hvilke praktiske konsekvenser har "den seksuelle revolusjon" hatt for henne?

Alle revolusjoner til tross. Det finnes noe basalt og grunnleggende som gjør at endringene absorberes. Mennesket er og blir de samme uavhengig av den industrielle revolusjon, Murens fall, p-pillens gjennombrudd og Internetts utbredelse. Mennesker forholder seg til hverandre på samme måte i dag som for 50 år siden, og som vi alltid har gjort.

Revolusjoner har kanskje mindre gjennomgripende effekt enn hva vi kan lese oss til ut i fra evangelistenes bøker.

Ikke sant?

* * *

Litteraturliste:

- Deise, Martin V, Conrad Nowikow, Patrick King og Amy Wright: Executive Guide to E- Business, John Wiley & Sons, 2000

- Hartman, Amir og John Sifonis: Net Ready, Mc Graw-Hill, 2000 (forord av John Chambers)

- Martin, Chick: Net Future, Mc Graw-Hill, 1999

- Modahl, Mary: Now or Never, Orion Business, 2000

- Patel, Keyur og Mary Pat McCarthy: Digital Transformation, Mc Graw-Hill, 2000 (forord av John Chambers)

- Pottruck, David S. og Terry Pearce: Clicks and Mortar, Kossey-Bass, 2000

- Tapscott, Don, David Ticoll og Alex Lowy: Digital Capital, Harvard Business School Press, 2000

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.