Tar IT-drift for Undervisningsbygg

Undervisningsbygg, et kommunalt foretak under Skoleetaten i Oslo, setter ut store deler av sin it-virksomhet. Steria tar jobben.

Undervisningsbygg, et kommunalt foretak under Skoleetaten i Oslo, setter ut store deler av sin it-virksomhet. Steria tar jobben.

Avtalen gjelder drift og overvåking i tillegg til installasjon og vedlikehold av ny infrastruktur. Den initielle verdien av avtalen er på ca. tre millioner kroner. Avtalen har en varighet på tre år med mulighet for forlengelse.

Undervisningsbygg eier og leier ut eiendom til bruk for undervisning. Det dreier seg om en bygningsmasse på 1,2 millioner kvadratmeter fordelt på 172 skoler.

Steria vant kontrakten i kamp med de største aktørene innen drift og outsourcing i markedet.

I løpet av de første seks månedene i 2003 har Steria undertegnet avtaler om it-drift og outsourcing for mer enn 100 millioner kroner med virksomheter som Telenor, TDC, Oslo kommune, Intrum Justitia, Norges Forskningsråd, Oslo kinematografer og Aker Sykehus. Fra før kan Steria skilte med store kunder som Skatteetaten, Tollvesenet og Panasonic.

Til toppen