Tårevåt avskjed med IT-direktør

Tolldirektøren skal ha vært utsatt for press utenfra.

Tårevåt avskjed med IT-direktør
PRESS: Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse skal ta tatt det svært tungt da han ble nødt til å avsette IT-direktøren, som han sier har gjort en god jobb. Bilde: Bård Gudim/Tollvesenet

Tollvesenet gikk i fjor høst til det oppsiktsvekkende skrittet å avsette sin IT-direktør gjennom 19 år, Alice Jakobsen.

Den egentlig årsaken til hvorfor en av offentlig sektors mest erfarne IT-ledere brått ble fratatt alle arbeidsoppgaver, har en ordknapp tolldirektør Bjørn Røse vært lite villig til å kaste lys over.

Bakgrunn: Tolldirektøren avsatte IT-direktøren

Jakobsen har ikke sluttet, men er fritatt for arbeidsplikt siden hun ble fjernet fra stillingen i slutten av oktober.

Seks måneder senere står hun fremdeles oppført som IT-direktør på etatens organisasjonskart.

Partene er i konflikt.

Gråt åpenlyst

AVSATT: Tollvesenets erfarne IT-direktør Alice Jakobsen er fritatt for arbeidsplikt siden hun ble beordret ut av stillingen. Bilde: Fotograf Birdy - Birgitte Heneide
Tolldirektøren erkjente i fjor høst at avsettelsen hadde «en viss sammenheng» med en ett år gammel Veritas-rapport.

En rapport som rettet skarp kritikk mot etatens IT-strategi og ledelseskultur. Tollvesenets utdaterte datasystemer står foran en nødvendig og kostbar fornying.

Samtidig la ikke Røse skjul på at han synes Jakobsen har vært dyktig i jobben sin.

Ifølge flere kilder skal tolldirektøren ha opptrått svært følelsesladd og gråt åpenlyst under et allmøte da han informerte om at IT-direktøren, som har jobbet i etaten siden 1995, ble avsatt.

Da vi spurte om omstendighetene rundt lederbyttet i fjor høst, tok han seg lang tid før han svarte slik:

– Du hører at jeg drar litt på det. Jeg tror jeg vil nøye meg med å si at dette er interne forhold som vi ikke ønsker å kommentere eksternt, sa tolldirektør Bjørn Røse.

Les også: Emosjonell avskjed for IT-direktøren i Nav

«Bremsekloss»

En tillitsvalgt i Tollvesenet digi.no har valgt å anonymisere sier at saken egentlig dreier seg om overføring av oppgaver fra Tollvesenet til Skatteetaten, som begge sorterer under Finansdepartementet.

- At hun er blitt dårlig behandlet er det ingen tvil om. Det er en reform som innebærer at Skattedirektoratet overtar en del av oppgavene til Tollvesenet. Jakobsen er blitt tolket som en «pain in the ass» fra Skatteetaten sin side, etter å ha kommet med kritiske merknader, sier vedkommende.

Flere hevder at det er Finansdepartementet som har opplevd Alice Jakobsen som en bremsekloss i innføringen av skattereformen. Etter det digi.no får opplyst skal departementet ha instruert tolldirektøren om å kvitte seg med IT-direktøren.

Jakobsen skal ikke ha vært motstander av prosessen som sådan, men snarere vært saklig uenig om hvordan reformen er tenkt gjennomført i praksis.

– At Finansdepartementet nå har problemer med å legitimere det saklige, der de i prinsippet har fratatt henne alle oppgaver, skjønner jeg godt. Det skal bli nydelig å være tilskuer i en eventuell arbeidsrettssak hvor dette blir tatt opp, sier en tillitsvalgt i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Med mindre konflikten løser seg, er det ikke godt å si hvordan departementet og tolldirektøren skal komme seg ut av denne knipen, mener vedkommende og legger til:

– Det blir nå spekulert blant ansatte i Tollvesenet om Jakobsen er tilbudt en type sluttpakke for å holde kjeft, men dama er tøff. Oppfatningen er at hun er avventende og foreløpig har takket nei.

Jakobsen er fra Rødsand i Tranøy kommune i Troms. Hun har en tidligere karriere i Forsvaret før de drøyt 19 årene som IT-direktør i Toll- og avgiftsdirektoratet.

- Sterk og solid leder

Tranøy-jenta fikk oppmerksomhet i lokalpressa da hun i 2003 oppnådde toppkarakteren «Very well suited for NATO service» etter et halvårig studieavbrekk ved NATOs eget militæruniversitet i Roma, før hun returnerte til Tollvesenet.

Tolldirektøren og andre i etaten digi.no har snakket med gir Jakobsen gode skussmål for jobben hun har utført som IT-direktør. «Hun har vært en dyktig IT-direktør» sa Bjørn Røse til oss i fjor høst.

– Alice Jakobsen har jobbet som IT-direktør i mange år. Hun har bygget opp en stor avdeling og var en sterk og solid leder med god integritet i mine øyne, sier kontaktperson for fagforeningen Tekna i Tollvesenet, Harry Georg Jensen, til digi.no. Mer ønsker ikke han å si.

Personalsak

Ledelsen i Toll- og avgiftsdirektoratet har flere ganger blitt bedt om å kommentere opplysningene i denne artikkelen. Våre opplysninger om at tolldirektøren ble instruert om å kvitte seg med IT-direktøren, samt at avsettelsen gikk så hardt inn på ham at han gråt åpenlyst under et allmøte, lar de stå uimotsagt.

– Vi fastholder vår tidligere kommentar om at dette er en personalsak som ikke er endelig avklart - og som vi derfor ikke finner det riktig å kommentere nærmere, skriver fungerende kommunikasjonsdirektør Hilde B. Jenssen i Tollvesenet til digi.no.

Mandag ettermiddag konfronterte digi.no tolldirektør Bjørn Røse på telefon.

– Har du vært utsatt for press for å fjerne Jakobsen?

– Jeg tror bare jeg sier at... at... at… Ikke tolk meg verken i den ene eller andre retningen. Vi er nå i en annen fase enn da jeg svarte på noen konkrete spørsmål [31. oktober 2014]. Jeg tror bare jeg ber om at det du har lyst til å spørre om.... så skal vi ALLTID! (hever stemmen kraftig) vurdere hvordan det er riktig under hensyn i alle retninger å besvare henvendelsen. Jeg tror jeg gjør det sånn nå, sier Røse.

Fungerende kommunikasjonsdirektør i Tollvesenet, Hilde B. Jenssen, påpeker i en senere e-post at sitatet Røse ga oss «var et generelt utsagn om hvorfor det ikke vil være riktig å gi konkrete kommentarer nå - sett i forhold til at det ble gitt noen kommentarer til vårt oppslag i oktober i fjor».

– Utsagnet ble ikke gitt i tilknytning til et konkret spørsmål; verken det direkte foranstående spørsmålet eller andre spørsmål, avslutter hun.

Varslingssak

– Jeg har snakket med min klient og verken hun eller jeg ønsker å kommentere denne saken, sier advokat Monica Christie i Tekna, som representerer Alice Jakobsen i konflikten med Tollvesenet.

Etter opplysningene digi.no har fått skal prosessen med å fjerne IT-direktøren ha startet som en intern varslingssak med påstand at hun personlig skal ha motarbeidet den vedtatte skattereformen.

Revisjonsselskapet PricewaterhouseCoopers skal ha blitt engasjert for å granske dette forholdet. Etter å ha intervjuet et 30-talls personer skal de ikke har klart å finne hold i påstandene som var framsatt mot Jakobsen.

PwC sier at de verken vil bekrefte eller avkrefte at de har vært leid inn til et slikt oppdrag.

Trekke opp grenser

Heller ikke Skatteetaten har noe å tilføre som kan bidra til å kaste lys over det som har skjedd.

– Jeg kan ikke kommentere sånne spekulasjoner, sier skattedirektør Hans Christian Holte på spørsmål om han er kjent med om det har vært øvet press mot Tolldirektøren om å avsette IT-direktøren.

Han forteller at arbeidet med å trekke opp grensene for hvilke oppgaver som skal fordeles på de ulike etatene fortsatt pågår.

– Jeg er fortsatt inne i prosessen med Tolletaten for å trekke opp gode grenser etter de rammene regjeringen har lagt. Det er et arbeid som er i gang og som vil fortsette fremover, sier Holte.

Les gjerne: Feiret statlig IT-prosjekt

Finansdepartementet tier

digi.no har bedt politisk ledelse og finansråd i Finansdepartementet svare på om de har øvet press på Tolldirektøren om å fjerne etatens IT-direktør fra stillingen.

– Saken du refererer til er en personalsak i Toll- og avgiftsetaten som Finansdepartementet ikke kan kommentere, skriver departementets kommunikasjonssjef Runar Malkenes i en e-post.

Tollerforbundet veldig kritiske

Norsk Tollerforbund er svært kritisk til måten regjeringen har håndtert skattereformen, med flytting av oppgaver som særavgifter og innførselsavgifter fra Tollvesenet til Skatteetaten.

De mener at det som først fremsto som politisk ambisjon, i realiteten allerede var besluttet. Og at utredningene først startet etterpå.

– Den politiske ambisjonen er at Skatteetaten skal håndtere «pengene» i fremtiden. Vi har vært veldig kritiske til prosessen eller mangelen på sådan, men er også kritiske til en del av forslagene. Da vi fikk greie på dette i fjor var det egentlig en politisk ambisjon, men det ble raskt klart at dette har regjeringen allerede besluttet, så har utredningene kommet i ettertid. Her har Tolletaten og Skatteetaten vært nødt til å sette seg sammen i prosjekter for å finne best mulige løsninger til de beslutningene Finansdepartementet har tatt. Det har vist seg at det ikke er så lett, spesielt rundt en del av oppgavene Tollvesenet utfører i dag, sier forbundsleder Fredrik Støtvig.

Offisielt er forklaringen på at IT-direktøren måtte gå fra stillingen at det delvis har med Veritas-rapporten å gjøre. At det visstnok er funn der som er blant årsakene til at hun ble avsatt.

– Til spørsmålet du stiller kan jeg ikke si annet enn at, ja, jeg har hørt rykter om at prosessen med skattereform i alle fall er del av årsaken til avsettelsen. Men det er ikke noe jeg har fått bekreftet, poengterer Støtvig i Norsk Tollerforbund.

IT-fornying i milliardklassen

– Hvilke utfordringer er det rundt IT-systemene i Tollvesenet?

– Utfordringer er det, helt åpenbart. Det største utfordringen er det kanskje med TVIST-systemene. Tollvesenet har i en årrekke bedt om og sett at en del av løsningene rett og slett går ut på dato. Vi må fornye oss. Her har etaten jobbet med å prøve å overtale Finansdepartementet om å få investeringer til å være skikkelig oppe og gå. Det å peke tilbake på etaten om at vi ikke leverer, er en ansvarsfraskrivelse fra departementet synes jeg. Dette er ting de har vært kjent med lenge, og etaten har måttet prioritere med de rammene man har, sier forbundslederen.

TVIST-fagsystemene er IT-løsninger for håndtering av særavgifter, som til sammen utgjør mange titalls milliarder kroner inn til statskassen hvert år. Det er kjent at systemstøtten for den tilårskomne teknologiske plattformen vil opphøre ved utgangen av 2018.

Det er klart at fornyingen vil koste flesk. Hvor mye?

– Jeg mener det har vært snakk om kostnader i milliardklassen, sier Fredrik Støtvig.

Les også: Gi oss oppskriften på IKT-skandaler

Staten vurderer erstatningskrav mot fra Evry