Tastatur-produsenter kan stevnes for belastningsskader

Yrkesskadde i delstaten New York kan bruke flere år på å vurdere søksmål mot produsenter av data-tastaturer. Den øverste rettsinstansen i New York har avvist en kjennelse der søksmål måtte varsles innen tre år etter at man først begynte å arbeide ved tastaturet. Nå er fristen tre år etter at de første symptomene på skader oppsto.

Yrkesskadde i delstaten New York kan bruke flere år på å vurdere søksmål mot produsenter av data-tastaturer. Den øverste rettsinstansen i New York har avvist en kjennelse der søksmål måtte varsles innen tre år etter at man først begynte å arbeide ved tastaturet. Nå er fristen tre år etter at de første symptomene på skader oppsto.

Den enstemmige avgjørelsen i New York State Court of Appeals innebærer at et hundretalls søksmål må tas opp til ny behandling, skriver Bloomberg News. Blant dem er et tilfelle der dommeren krevde ny rettssak etter at en jury i Brooklyn bydel i New York City hadde forlangt at Digital Equipment skulle utbetale 5,3 millioner dollar til en skadet sekretær.

New York har en regel om førstegangs risiko, der du må levere et eventuelt søksmål innen tre år første gang du var utsatt for giftstoffer av typen asbest. Retten har avvist at denne regelen skal kunne anvendes i forbindelse med belastningsskader.

Det kan bety en ny giv for erstatningssøksmål etter belastningsskader ved tastaturet, som i dag stort sett vinnes av produsentene - i den grad de i det hele tatt når en domstol.

Til toppen