Tastaturet som gjenkjenner brukeren

Det er dessuten selvforsynt med strøm.

Tastaturet som gjenkjenner brukeren
Professor Zhong Lin Wang (t.v) og forskningsassistenten Jun Chen med det selvdrevne sikkerhetstastaturet. Bilde: Rob Felt/Georgia Tech

Forskere ved til sammen tre amerikanske og kinesiske universiteter har utviklet et tastatur som gjenkjenner tastemetodene til brukeren og dermed kunne hindre uautorisert tilgang til blant annet datamaskiner. I tillegg genererer tastaturet strøm nok til å drive seg selv når brukeren benytter tastaturet.

– Dette intelligente tastaturet endrer den tradisjonelle måten som tastaturer brukes på for inndata, sier Zhong Lin Wang, en professor ved Georgia Institute of Technology, hvor de fleste av forskerne bak tastaturet er tilknyttet.

– Hvert trykk på tastaturet produserer et komplekst, elektrisk signal som kan registreres og analyseres, sier Wang i en pressemelding.

Brukerprofil

Blant det som kan brukes til å skape en unik brukerprofil, er hvor hardt tastene presses ned og hvor lang tid det går mellom hvert tastetrykk. Denne tastestilen er ifølge forskerne unik for hver bruker og kan derfor brukes som et biometrisk sikkerhetstiltak.

– Det har potensial som et nytt middel for å identifisere brukere, sier Wang.

– Dette gjør at et lekket passord ikke vil gi en kyberkriminell tilgang til datamaskinen. Måten her personer skriver selv noen få ord, er individuell og unik.

Testen

Forskerne har testet systemet blant en gruppe på 104 personer som skrev ordet «touch». Det elektriske mønsteret dette skapte, ble registrert. Ifølge Wang kunne man deretter, med teknikker for signalanalyse, skille mellom de individuelle tastemønstrene med lave feilrater.

Hva som skjer dersom brukeren for eksempel skader en finger, glemmer brillene sine eller på andre måter plutselig endrer tastetempo eller teknikk, sier Wang tilsynelatende ingenting om. Så det kan nok tenkes at tastaturet ikke bør være det eneste autentiseringsalternativet man har tilgjengelig.

Selvforsynt

Sett i lys av dette er kanskje den andre egenskapen til det tastaturet mer interessant. For tastetrykkene som gjøres på tastaturet genererer nok strøm til at det kan drive elektronikken i tastaturet, inkludert en sender som kan overføre dataene trådløst til for eksempel en datamaskin.

– Huden vår er dielektrisk og vi har elektrostatiske ladninger i fingrene våre. Alt vi berører kan blitt ladd, sier Wang.

Tastaturet, som ikke er mekanisk, er belagt med flere lag med ulike, gjennomsiktige plastmaterialer, som til sammen danner elektroder. Det skapes strøm når brukeren berører plastmaterialet og spenning når brukeren presse materialene sammen. Dette skyldes en kombinasjon av triboelektriske effekt og elektrostatisk induksjonseffekt. Den triboelektriske effekten innebærer at det oppstår en liten ladning når materialer først kommer i kontakt med hverandre, for deretter å bli tatt fra hverandre igjen.

Lav pris?

Dermed har man et trådløst tastatur som ikke er avhengig av batterier. Ifølge Wang er materialene som har blitt brukt, billige og allerede vanlige å bruke i elektronikkbransjen. Han regner dermed med at det vil et tastatur som det han og kollegene har utviklet, vil være konkurransedyktige sammenlignet med dagens tastaturer, både når det gjelder pris og holdbarhet.

En vitenskapelig artikkel om forskningen har blitt publisert i journalen ACS Nano.

Les mer om: