Taus Web-J i TV 2

Norge største, kommersielle TV-kanal har ikke tatt seg råd til å putte inn en erstatter for Web-J Erling Finsrud mens han har vært opptatt med OL i Nagano i hele høst. - Vi erkjenner fullt og helt at vi ikke har klart å følge opp webtjenesten vår, sier informasjonssjef Rune Indrøy i TV 2.

Etter ett års utvikling, gikk TV 2s nettsted på lufta i august i år. Utviklet av multimediebyrået Digital Hverdag og med tekst-TV-selskapet Dagens TV som sentral støttespiller, skulle Internett bli en ny kanal der spesielt interaktivitet ville bli dyrket; blant annet skulle seerne kommunisere med programlederne.

Man ansatte en såkalt Web-J ( en videreutvikling av DJ) på utlån fra informasjonsavdelingen. Han skulle fungere som en programleder for hele tjenesten. Web-J Erling Finsrud var med fra starten, men gikk fort over til en prosjektgruppe på tre personer for å forberede TV 2s innsats i OL i Nagano i februar 1998.

- Jeg har hatt en ganske lang pause og vært opptatt med OL i Nagano. Tiden har rett og slett ikke strukket til, sier Finsrud til digi.no.

Tv-kanalen har dermed ikke greid å få til en dynamisk nettprattjeneste som opprinnelig var meningen. Meldingen som nå står på websiden under denne vignetten er :
"Vi vil her tilby våre besøkende å kunne stille spørsmål direkte til inviterte gjester.
Det er ikke registrert kommende nettprater."

Og på Web-J Finsruds sider kan du blant annet lese følgende melding:
"TV 2s websider er stadig i utvikling, men denne forsiden har stått stille en stund.
Grunnen er at det ikke har vært så veldig mye å legge inn på denne forsiden."

- Mens jeg har jobbet i OL-gruppen, har det ikke vært noen til å ta over, sier Finsrud.

Web-J-en sier han vil fortsette å jobbe med Nagano frem til OL er over i slutten av februar neste år. Men før den tid er det planlagt lansering av noen av de interaktive konseptene som var tenkt fra begynnelsen. Kommunikasjon med programlederne i TV -kanalen er ett av konseptene. Per Ståle Lønning skal i ilden rette etter nyttår.

Webredaksjonen er imidlertid helt avhengig av TV-redaksjonenes hjelp.

- Det har blitt mye kveldsjobbing og helgejobbing for å oppdatere hovedsidene og programinformasjonen, sier Finsrud.

Informasjonssjef Rune Indrøy i TV 2 opplyser at sykdom og OL i Nagano er de to hovedgrunnene til at de ikke har greid å oppdatere den interaktive delen av webutgaven.

- Vi erkjenner fullt og helt at vi ikke har klart å følge opp vårt nettsted slik vi hadde tenkt, sier han.

- Vi hadde senest en diskusjon om dette i forrige uke. Det som er sikkert, er at vi må greie å løse dette på en helt annen måte fremover, enn det vi har gjort til nå.

Indrøy sier at informasjonsavdelingen, som har delansvaret med å oppdatere weben, har vært rammet av mye sykdom i høst.
- Det har vært lettere kaotisk her. Men det er klart at dette med nett-tjenesten skulle for all del ikke skje.

Sykdom og mannefall kan jo ramme alle arbeidsplasser Er det ikke litt merkelig at Norges største kommersielle TV-kanal ikke har økonomiske ressurser til for eksempel å leie inn noen utenfra hvis det skulle skorte på?

- Jeg ser i etttertid at vi burde ha brukt penger på å leie inn arbeidskraft, sier Indrøy.

Til toppen