Taust om krav på Internett-lisens

Bellboy, selskapet som har fått en bred patent på elektronisk handel, holder foreløpig tett om sine planer.

Bellboy, selskapet som har fått en bred patent på elektronisk handel, holder foreløpig tett om sine planer.

Nyheten om at Kristiansand-selskapet Bellboy hadde fått et patent på Internett-handel vakte storm i den norske Internett-bransjen da digi.no gjorde det kjent i september. Bellboy varslet den gang krav mot norske Internett-butikker, men siden har det blitt stille.

Om Bellboy har skrinlagt sine planer om å kreve lisensinntekter for bruk av sitt patent eller om det bare tar lengre tid vil ikke selskapet selv svare på. "Ingen kommentar", sa Bellboy-sjef Rolf Wilhelmsen for to uker siden da digi.no fikk tak i ham.
Les om Bellboys patent på Internett-handel:
eforum.no, bransjeforeningen for mange av de ledende aktørene på norsk Internett-handel, engasjerte seg raskt i saken. Foreningen ønsket å samordne den juridiske utredningen av patentet, og ba sine medlemmer melde fra dersom de mottok krav fra Bellboy.


- Vi har ikke hørt om noen som har mottatt noen krav fra Bellboy. Men det er mange som mener at de har systemer som dekkes av Bellboy-patentet, men som er fra før 1994. Dermed mener de at Bellboy-patentet heller ikke skulle vært godkjent, sier Agnes Beathe Steen Fosse, direktør i eforum til digi.no.

- Patentet vårt har vært en vel bevart hemmelighet, nå skal vi gjøre den kjent. De fleste mennesker blir ganske sjokkerte når de forstår hva dette er. Du skal være flink hvis du skal drive handel på Internett og greie å unngå Bellboy-patentet, sa Wilhelmsen til digi.no i september.

- Vi har hatt et møte med Wilhelmsen uten at det kom så mye ut av det, sier Steen Fosse.
- eforum er ikke ute etter å ta Bellboy, men vi ønsker ikke at det skal være noen uklare hindringer i veien. Hvis det er noen patenter Internett-butikker må forholde seg til, må det være kjent og klart.

Steen Fosse oppsummerer situasjonen med "jeg tror ikke bransjen har noen grunn til panikk".

Til toppen