Tautrekkingen om toppdomener fortsetter

Presset for å opprette flere domenenavn har resultert i et amerikansk forslag om fem nye navn. Fra april regner det amerikanske handelsdepartementet med at navnene er klare. IAHCs internasjonale domeneråd CORE mener den amerikanske planen er for proteksjonistisk og kommer med sitt forslag 1. mars.

Presset for å opprette flere domenenavn har resultert i et amerikansk forslag om fem nye navn. Fra april regner det amerikanske handelsdepartementet med at navnene er klare. IAHCs internasjonale domeneråd CORE mener den amerikanske planen er for proteksjonistisk og kommer med sitt forslag 1. mars.

Det amerikanske handelsdepartementet har anbefalt at registrering av toppnivå domenenavn skal åpnes for konkurranse, underlagt en uavhengig gruppe, skriver Bloomberg Online.

Alle nettsteder på world wide web er knyttet til toppnivå domenenavn. Det eksisterer i dag tre slike toppnivånavn; ".com", ".org" og ".net". I USA eksisterer også ".gov" og ".edu", hvor det første er reservert amerikanske statlige organer og sistnevnte amerikanske utdanningsinstitusjoner.

Andre problemstillinger i planen, også kalt "Green Plan", er å overføre kontrollen med systemet til den private sektor, stimulere til konkurranse for registrering av nye adresser og lette presset på attraktive domenenavn, ifølge Reuters. Planen ble frigitt fredag 30.januar i år, og er utarbeidet av President Bill Clintons internett-politiske rådgiver, Ira Magaziner.

Det amerikanske selskapet Network Solutions Inc. har til nå hatt monopol på å registrere domenenavn ved at selskapet har hatt en eksklusiv kontrakt med myndighetene. De har registrert halvannen millioner toppnivå domenenavn-holdere. Om flere toppnivå domenenavn blir opprettet, vil det bli vanskeligere for store selskaper med merkevarer å overvåke nettet for å beskytte disse. Selskap vil være nødt til å kjøpe flere ulike domenenavn for å hindre spekulanter i å kjøpe opp navnet.

Det skal settes ned et rådgivende utvalg for Internett som skal være internasjonalt. Spillereglene skal bli utviklet av internasjonale aktører, ikke kun amerikanske, forteller en talsmann for det amerikanske handelsdepartementet.

Innen april skal fem nye domenenavn være klare for bruk, men i Magaziners plan er det ikke nevnt konkrete forslag.

Den internasjonale gruppen, International Ad Hoc Committee (IAHC), utarbeidet tidlig i fjor et dokument med visjoner om Internetts fremtid. Denne gruppen foreslo at de syv navnene ".firm", ".shop", ".web", ".arts", ".rec", ".info" og ".nom" skulle legges til som toppnivå domenenavn fra og med våren 1998. IAHC ville at et eget råd (CORE) skulle være ansvarlig for utdelingen av navn og fortsette arbeidet. Planen fra IAHC (som i mai fjor la ned seg selv) fikk mye kritikk, og det var ikke mulig å bli enige om denne planen. Ikke minst gikk monopolisten Network Solutions imot denne planen.

Planen som nå er offentliggjort i USA, går imot mange punkter i forrige års plan fra IAHC. CORE planlegger å komme med et nytt forslag 1. mars i år, skriver TechWeb.

CORE kritiserer Magaziners plan for å mangle internasjonalt fokus.

- Planen er for beskyttende for Network Solutions Inc. og andre amerikanske interesser. Hvis denne saken blir behandlet som en amerikansk løsning på amerikanske problem, vil ikke mennesker utenfor USA bli fornøyde. Jeg er av den oppfatning at dette er en alvorlig begrensning i plattformen i planen [Magaziners, red.anm.], sier David Maher, som leder COREs komité for politisk oversikt, til Net Insider.

Magaziner har reservert seg i tilfelle det kommer mange negative reaksjoner på planen, og sier at da vil han trekke planen og begynne på nytt.

- Hvis planen blir forkastet og alle synes den er forferdelig, vil vi starte på nytt igjen med utgangspunkt i kritikken og prøve å lage noe bedre, sier Magaziner til Net Insider.

Det er høringsfrist på minst 30 dager hvor forslag på navn og struktur vil komme inn til det amerikanske handelsdepartementet. Alle kan komme med innspill ved å sende e-post til Magaziners komité.

Til toppen