TC*Salg: Salgsstøtte å vokse med

Tangen Consulting har søkt Rosing-prisen i kategorien "kreativitet" for det klient/tjener-baserte salgsstøtteverktøyet TC*Salg som skal lanseres på Software 98 i begynnelsen av februar.

TC*Salg sikter mot et mer avansert publikum enn det som lar seg tilfredsstille av SuperOffice eller Vega. Utfra det funksjonelle er SalesMaker fra Software Innovation den egentlige konkurrenten.

Erik Tangen, gründer og daglig leder i Tangen Consulting AS, sier han fikk idéen til produktet da han arbeidet med å tilrettelegge et annet salgsstøtteverktøy for en større kunde. Nær kontakt med selgere i deres hektiske hverdag over en periode på to år, er bakgrunnen for hans påstand om at han har funnet en enkel, fleksibel og framfor alt skalérbar løsning.

Klient/tjener-tankegangen står sentralt i TC*Salg. Tjeneren kjører en SQL-database - Tangen har mest erfaring med Sybase og SQL-Server, men inkluderer DB2, Oracle og Informix blant mulige plattformer. Klienten kjører et typisk Windows-miljø - 16 eller 32 biters, det vil si 3.1x, 95 eller NT - og gjør bruk av alle de integrasjonsmulighetene Windows byr på, særlig til Office-programmene Word og Access.

- I den enkleste løsningen, med få selgere og få kunder, kan man kjøre en Access-løsning på tjeneren, sier Tangen. - Med flere selgere og flere kunder arbeider man helst mot en sentral SQL-database. Har man selgere på farten, og disse har behov for å arbeide offline, lar vi dem arbeide mot sine kunder på en lokal Access-database. Når disse kopler seg opp mot sentralen, oppdaterer den lokale Access-databasen og den sentrale SQL-databasen hverandre.

Tangen har arbeidet spesielt for å gjøre en 9600 biter per sekunds dataforbindelse over GSM til et praktisk alternativ, og mener at han har greid å ordne det gjennom en tilfredsstillende datakomprimering.

- Klient/tjener-prinsippet sikrer skalérbarhet, mener Tangen. - Du kan bruke TC*Salg fra én til én million kunder. Vi har prøvekjørt løsningen i et skikkelig nettverk med en Sybase-database på en kraftig tjener. Det tok et halvt sekund å innhente 100 kunder fra en samlet mengde på 630.000. Ytelse har med investeringer på tjenersiden og nettverk å gjøre. Klienten forblir den samme.

Tangen har arbeidet mye med å gjøre klienten så lett å forholde seg til som mulig. Spesielle gjøremålsknapper er samlet i en søyle til høyre i skjermbildet. Gjøremål som i øyeblikket ikke kan utføres, har lysegrå skrift i stedet for svart. Bare ett vindu kan vises om gangen, unntatt når det er snakk om å velge element i en oppslagsliste. Oppslagslister brukes konsekvent for å unngå feil på grunn av skrivefeil eller ulike måter å referere til samme bedrift eller person. Det sikrer videre at alt som har med en bestemt kunde å gjøre, umiddelbart er tilgjengelig.

Funksjonene i verktøyet omfatter det man må forvente - håndtering av kontakter, prosjekter, aktiviteter, budsjettering osv - samt litt til. Integrasjon med Word er utgangspunktet for en automatisert løsning med flettede faks. Exchange eller Outlook brukes til å håndtere e-post. Korrespondanseoversikten gir tilgang til alle brev, faks og e-post i en bestemt sak, prosjekt, kunde eller kontakt. En modul for å administrere dokumenter holder orden på brev og gjør det enkelt å velge riktig mal fra Word. "Doc-døp" er automatisert. Med ISDN-telefon kan kunden ringes opp med et tastetrykk på PC-en.

To moduler som Tangen vil spesielt fremheve, gjelder "Direct Mail" og "Kampanje", utarbeidet på grunnlag av to års kontakt med salgsavdelinger med slike oppgaver.

Tangen peker på at Microsoft gjør svært mye for å gi lokale utviklere gode betingelser. For 20.000 kroner i året får man tilgang til alt man trenger av nye verktøy og oppgraderinger, også av brukerprogramvaren. I mange tilfeller er forholdene spesielt tilrettelagt for å lette videre bruk av Microsoft-komponenter - for eksempel det forholdet at runtime-versjonen av Access er gratis. Ulempene er at det ofte er vanskelig å vite hva en komponent egentlig gjør, og om man faktisk trenger den. Resultatet er at TC*Salg må distribueres på CD - 20 disketter for å håndtere de til sammen 1450 som NT-klienten trenger, betraktes som lite hensiktsmessig.

Til toppen