TDC byr på Song

TDC-sjef Henning Dyremose legger inn et kjempebud på svenske Song Networks.

TDC-sjef Henning Dyremose legger inn et kjempebud på svenske Song Networks.

Danske TDC legger inn bud på Song Networks som verdsetter selskapet til 4,1 milliarder svenske kroner. Song Networks er etablert i Norge, hvor det blant annet foreligger planer om å bygge ut et større bredbåndsnett.

Tilbudet er på 70 kroner per aksje eller 0,2577 TDC-aksjer per Song-aksje. Hittil har 32,7 prosent av aksjeeierne akseptert tilbudet. Budet tilsvarer en premie for aksjonærene på 54 prosent, sammenlignet med snittkurs den siste måneden.

Det er det svenske Stena-konsernet, dvs sfæren rundt Sten A. Olsson, som er største eier i Song med en aksjeandel på 10,1 prosent. Tre fjerdedeler av selskapet kontrolleres av utenlandske eiere, hvorav JP Morgan Sec eier 7,3 prosent.

Til toppen