TDC digitaliserer hele Agder

TDC Song har vunnet kontrakten om hundre prosent dekning på bredbånd til alle husstander i Agderfylkene.

TDC Song har vunnet kontrakten om hundre prosent dekning på bredbånd til alle husstander i Agderfylkene. I tillegg leveres digitale tjenester til alle kommuner og de to fylkeskommunene.

Bak storsatsingen på å digitalisere 30 Sørlandskommuner; privathusholdninger, næringsliv og offentlige institusjoner, står Aust- og Vest-Agder fylkeskommune. Sørlandspolitikerne er gjennom kontrakten med TDC Song kommet aller lengst i å utvikle den digitale infrastrukturen, og trolig vil andre fylker følge etter.

TDC Songs skal kombinere tilgjengelige aksessteknologier og tekniske løsninger sammen med samarbeidspartnerne Agder Breiband og Tel-Ag for at samtlige 30 kommuner på Agder digitaliseres innen utgangen av 2008.

Les mer om: