TDC og Song ferdig fusjonert

TDC Norge og Song Networks bytter navn til TDC Song som et resultat av TDCs oppkjøp av Song i november 2004.

Det ferdig fusjonerte selskapet har datterselskaper i Finland, Sverige og Norge med omkring 850 ansatte og en omsetning i 2004 på cirka 2,3 milliarder norske kroner. Den norske delen av virksomheten vil ha rundt 210 ansatte.

Hovedkontoret i Oslo er nå samlokalisert i Song Networks lokaler i Nydalen, i tillegg til avdelingskontorene i Stavanger, Bergen, Kristiansand og Skien.

Siden TDCs oppkjøp av Song Networks i november 2004 har man jobbet intensivt med å integrere selskapets nordiske nettverk og organisasjoner, for å utnytte de kompetanse- og tjenestesynergier som finnes i konsernet. I denne fasen har selskapet operert under det gamle navnet. I dag endrer selskapet navn til TDC Song, som er et naturlig steg for å tydeliggjøre tilhørigheten til TDC og synliggjøre selskapets sterke nordiske nærvær, skriver selskapet i sin pressemelding.

TDC Song vil med sitt nettverk nå nærmere 80 prosent av alle bedrifter med mer enn 10 ansatte i Norden. TDC Song tilbyr det samme tjenestespektret i alle de fire nordiske landene med garanterte servicenivåer, sentral overvåkning og koordinert salg og markedsføring.

Til toppen