TDC satser på tjenester til pan-nordiske bedriftskunder

TDC satser på tjenester til "pan-nordiske" bedriftskunder for å styrke stillingen i Norge og Sverige. Håvard Larsen blir sjef i begge landene.

TDC satser på tjenester til "pan-nordiske" bedriftskunder for å styrke stillingen i Norge og Sverige. Håvard Larsen blir sjef i begge landene.

Teleoperatøren TDC (tidligere Tele Danmark) har omarbeidet sin nordiske strategi for bedre å utfordre både Telenor i Norge og Telia i Sverige. TDC Norge og den svenske avdelingen TDC Internordia har fått felles ledelse med TDC Norge-sjef Håvard Larsen i spissen.

– Vår ambisjon er å bli en seriøs nummer to i begge landene, forklarer Larsen. – I dag har vi en årsomsetning på omkring en halv milliard kroner i både Norge og Sverige. I Norge har vi et navn, men i Sverige, der markedet er tre ganger så stort, er vi svært lite kjent.

Den nye nordiske vekststrategien er orientert mot IP-baserte tjenester til bedriftskunder og det offentlige.

– I Danmark har vi hatt suksess med moderne bedriftstjenester som IP-telefoni og VPN, forteller styreformann i TDC Solutions, Lars Torpe Christoffersen som også er styreformann for TDC i Norge og Sverige. – Vi tar sikte på å fokusere virksomheten i Norge og Sverige på bredt utvalg av IP-baserte bedriftstjenester.

Christoffersen forklarer at nisjen er valgt fordi den er fremtidsrettet og ennå ikke preget av spesielt mye konkurranse. Derfor er det gode muligheter for TDC å få et fotfeste.

Et annet hensyn er det TDC mener er en pågående "pan-nordisk" trend i nordiske bedrifter generelt, og i kundemassen spesielt. Dette er bedrifter over en viss størrelse som er i ferd med å samordne sin satsing i Danmark, Norge og Sverige, og følgelig også vil tjene på å forholde seg til én leverandør av framtidsrettede teletjenester i alle de tre landene.

– Vi har identifisert 800 store selskaper i Danmark, Norge og Sverige som har et potensielt pan-nordisk sikte. Av disse har vi i dag et kundeforhold til 50, sier Christoffersen. – Hittil har ikke den nordiske ideen blomstret innen teletjenester, og vi har sett at ingen av de tre store nasjonale operatørene har lykkes i andre land enn sitt eget. Det er fordi de har bygget på det samme konseptet som i hjemlandet, med fast telefoni, mobil og Internett. Vår pan-nordiske satsing bygger på et nytt konsept med IP-baserte løsninger.

– Det som blir poenget, er en felles tjenesteportefølje for alle tre land, med felles kvalitet, men med tilpasset realisering for hvert land. Vi utfordrer ikke Telenor i Norge som en mini-Telenor, men som en fokusert tjenesteleverandør, sier Larsen.

Denne strategien avhenger av at TDC greier å bygge allianser med de som sitter på de fysiske linjene og de trådløse nettverkene. Det må også noe mer til: en samling på det Larsen kaller grossistleddet, slik at Telenor får reell konkurranse på infrastruktursiden.

– Vi ønsker ikke å bli en aktør på infrastruktursiden, forklarer Larsen. – Vi vil ikke bygge infrastruktur, men tjenester. Hvem som eier infrastrukturen er ikke så viktig. Men vi vil bidra til en løsning for å få til et alternativ til Telenor Networks. I Norge er det et stor antall el-selskaper som bygger ut bredbånd. Vi er opptatt av de kan samles i ett grossistledd. Vi vil bidra til at disse samarbeider på en annen måte enn man har sett hittil. Det forutsetter blant annet at BaneTele, som vi i dag har et utmerket forhold til, og som vi ikke lenger konkurrerer med, må få en langt friere stilling enn de har i dag.

Larsen peker på at for el-selskapene, koster det minimalt å legge til fiber der de likevel legger strømkabler, anslagsvis mellom 4 og 19 kroner per meter.

Strategien for å bli en sterk nummer to innen bedriftsteletjenester i Sverige og Norge, innebærer å bygge allianse med andre nisjeaktører som utfordrer de store og allsidige Telenor og Telia på sine spesialområder. Noe er allerede gjennomført, gjennom partnerskap i Norge med NetCom innen mobile løsninger, Carrot innen kontaktsentre, og Steria innen IT-drift. De bedriftsrettede partnerskapene med NetCom og Carrot ble formelt kunngjort i forrige uke, det med Steria kom i slutten av mai. Å videreføre partnerskap med andre "toere" i Norge og Sverige blir en av Larsens viktigste oppgaver.

– Det ble nylig gjennomført en uavhengig undersøkelse blant kundene til Telenor. 20 til 30 prosent signaliserer entydig at de som bedriftskunde ønsker et alternativ til Telenor. Hvis vi vinner halvparten av disse vil vi bli svært fornøyd. Da øker markedsandelen vår til opptil 15 prosent, avslutter Larsen.

Til toppen