TDC vil flytte tjenester til India

TDC-konsernet vurderer å flytte IT-tjenester til India, med påfølgende nedbemanning i Danmark.

TDC-konsernet vurderer å flytte IT-tjenester til India, med påfølgende nedbemanning i Danmark.

Ifølge den danske finansavisa Børsen, har ledelsen i TDC-konsernet (tidligere kjent som Tele Danmark) i flere måneder se på muligheten av å flytte rutinepregede IT-oppgaver fra TDC Services til India.

Konsernsjef Henning Dyremose sier til Børsen at utredningen ikke er ferdig, men at det klart at det vil bli gjennomført en tjenesteutsetting («outsourcing») dersom det kan gi lavere omkostninger.

TDC Services, som leverer tjenester til de andre selskapene i TDC-konsernet har i dag 2000 ansatte i Danmark. Dyremose mener det er helt opplagt at danske arbeidsplasser vil ryke dersom det er lønnsomt å flytte oppgaver til India.

IT-direktør Erling Madsen i TDC Services peker på at konverteringsoppgaver kan gjennomføres i India for en tidel av det de koster i Danmark. I andre områder er besparelsene mer beskjedne, men likevel 30 til 50 prosent. Madsen mener «det vil være helt forkert at undlade at se nærmere på mulighederne.»

Til toppen