TDN sliter med underskudd

TDN Nyhetsbyrå fikk et underskudd på 3 millioner kroner i fjor, mot 1997-resultat på 1,8 millioner kroner i underskudd. I 1998 var det en nedgang i abonnenter på TDN Kraft, mens TDN Finans både hadde vekst i antall abonnenter og går isolert sett med overskudd.

TDN Nyhetsbyrå fikk et underskudd på 3 millioner kroner i fjor, mot 1997-resultat på 1,8 millioner kroner i underskudd. I 1998 var det en nedgang i abonnenter på TDN Kraft, mens TDN Finans både hadde vekst i antall abonnenter og går isolert sett med overskudd.

TDN Nyhetsbyrå endte med et underskudd på 3 millioner i 1998. I 1997 var underskuddet på 1,8 millioner og 1,6 millioner i 1996. Totalt endte Dagens Næringsliv (DN) på et resultat på 80 millioner kroner i 1998. Overskudd før skatt endte på rundt 100 millioner kroner, skriver avisen om seg selv. Omsetningen var på 382 millioner kroner.

- Det er DN Ajour og TDN Kraft som trekker ned underskuddet. TDN Finans går med bra overskudd, og har en vekst i abonnenter. Det har vært en viss nedgang i antall abonnenter på TDN Kraft. DN Ajour er ikke direkte sammenlignbart, siden denne tjenesten kun lå under oss første halvår, sier redaktør og daglig leder i TDN Nyhetsbyrå, Hasse Farstad.

- Hva skal dere gjøre for å få underskuddet ned?

- DN Ajour er produksjon vi foretar på oppdrag fra DN, og som vi fra andre halvår i fjor får kostnadsdekning av fra DN. Regnskapsmessig vil DN Ajour ikke lenger bli ført i våre bøker, sier Farstad til digi.no.

TDN Nyhetsbyrå hadde i 1997 en omsetning på 12,9 millioner kroner, men Farstad vil ikke oppgi omsetningen for 1998 før årsrapporten foreligger.

- I 1998 budsjetterer vi med omsetningsvekst i alle tjenester, sier Farstad

Årsaken til at krafttjenesten trekker ned underskuddet er blant annet at tjenesten opererer i et marked som fremdeles er nytt for mange.

- Internett er fremdeles pionervirksomhet og vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å tjene penger. Jeg legger ikke skjul på at vi er litt skuffet over at vi ikke har klart å få det til bedre i 1998. Men vi er inne i et marked som krever investeringer og nytenkning. Hvis man ikke henger med, har man ingen sjanse. Av våre tjenester er TDN Finans en suksess, og går med overskudd, sier markedsdirektør i TDN Nyhetsbyrå, Sven Erik Brunvoll.

- TDN Kraft opererer i en ny bransje, og dette er et relativt nytt produkt. Vi investerer fortsatt i tjenesten, som har rundt 250 betalende abonnenter. 1998 har mye av tiden gått med til å utvikle ett nytt TDN Kraft produkt, derfor har vi ligget lavt hva gjelder markedsføring av den gamle TDN Kraft versjonen. Vi har investert i å bygge ut redaksjonen og produktet, sier Brunvoll.

I årsberetningen til Norges Handels- og Sjøfartstidende for 1997 oppgis abonnementstallene for TDN Kraft til "i underkant av 300".

Abonnementstallene for TDN Finans, som kun finnes i lukket online versjon, oppgir han til å være mellom 800 og 900 brukere i 1998, en framgang fra 700 i 1997. Prisene på de to tjenestene skal holde seg stabile på det nivået de ligger på i dag.

Prisen på TDN Finans oppgir redaktør Hasse Farstad til å inneholde trappetrinnssatser, avhengig av hvor mange terminaler kunden har. Med én terminal koster tjenesten 57. 000 kroner. TDN Kraft koster det samme i år som i fjor - 19.800 kroner i året.

DN Ajour er det altså DN som har ansvaret for, og der har ikke alt gått etter planen.

I 1997 hadde tjenesten som den gang het TDN Ajour "vel 700 betalende abonnenter", ifølge årsberetningen.

- DN Ajour har i dag 1.700 abonnenter, noe som er litt under våre beregninger, og 400 under budsjett. Vi burde kanskje vært litt mer beskjedne, så nå har vi justert forventningen om 5.000 abonnenter innen utgangen av 1999 noe ned, sier markedsdirektør Gislaug Rydland. Et mål på rundt 4.000 abonnenter innen utgangen av året, er hun ikke fremmed for.

- DN Ajour er et DN produkt, men redaksjonen er plassert hos TDN. De behersker best nettmedia. Vi betaler dem for tjenestene, så for TDNs del går det break even, sier Rydland.

Prisen på DN Ajour skal ikke endres, og er i dag 500 kroner om man vil ha nettutgaven i tillegg til papirutgaven. Et rent nettabonnement koster 2.140, mens et vanlig papirabonnement koster 2.640 kroner i året.

Til toppen