Team-jobbing kan hindre kreativitet

Gruppearbeid kan, paradoksalt nok, hindre kreativiteten i IT-bedrifter, mener organisasjonspsykolog Leo Reiff. Les hans tips til bedrifter som velger denne arbeidsformen.

"Teambuilding" er moteordet i konsulentbransjen i år. Er bedriften villig til å betale, kan eksterne eksperter "kartlegge" forskjellige roller i teamet i en bedrift. Parallelt med kartleggingen vil ekspertene understreke hvor gøy og nødvendig det er å jobbe i grupper.

Meridith Belbins teorier om teamarbeid er særlig populær. Teorien bygger på at det i utgangspunktet er ni roller i et team, og for å få en god gruppe bør alle disse rollene dekkes. På teambuilding-kurset vil deltakerne "teste seg selv" i forhold til hvilken rolle de selv spiller i teamet. Hensikten er å finne ut om noen roller ikke er fylt.

Vi får en god pekepinn på hvor populært det er å benytte seg av teambuilding ved å lese stillingsannonser. I nesten alle annonsene står det at søkere må være innstilt på å jobbe i team, eller samarbeide tett med andre.

I de samme stillingsannonsene står det imidlertid som regel at søkeren også bør være initiativrik og kreativ. Problemet er at egenskapene kreativitet og teamjobbing nesten er umulig å kombinere, Selvfølgelig er teamarbeid ofte en nødvendig forutsetning for vellykkede resultalter, men det er ikke sikkert at bedrifter innenfor IKT -bransjen blindt bør satse på teambuilding for å oppnå sine mål. Det er på tide å se litt nærmere på de forskjellige ulempene ved å jobbe i team.

Forsking (Fink) har vist at når en gruppe er uenig om hvordan de skal løse en oppgave (noe som er svært vanlig i arbeidslivet), vil majoriteten få gjennomslag for sitt løsningsforslag, selv om løsningen ikke er den mest hensiktsmessige. Minoritetens forslag vil ofte ikke bli tatt hensyn til, selv om det er bedre enn majoritetens. Med andre ord blir kreative løsninger ofte uønsket eller oversett.

Det viser seg videre at kreative mennesker ofte blir hindret i sin utfoldelse når de skal jobbe i grupper.

Dette er særlig relevant for personer med lang arbeidserfaring som skal samarbeide tett med personer med mindre erfaring. Hvis personene som har lang erfaring blir tvunget til å jobbe over tid i en gruppeprosess som hindrer deres kreativitet, blir ofte resultatet at de slutter i jobben og søker nye utfordringer. Disse personene føler ofte at en gruppeprosess er "waste of time".

De fleste har nok hørt at "brainstorming" er en effektiv måte å skape konstruktive løsninger på. Forskning (Strobe) viser imidlertid at dette ofte ikke stemmer. Ved brainstorming er det personene som snakker mest som får gjennomslag for sine idéer. Idéene til lavmælte personer blir overhørt. Som kjent viser det seg ofte at det er menn som snakker høyest og mest i grupper der begge kjønn er representert. Gruppeprosesser kan på denne måten bidra til å dempe kvinners kreativitet.

Sosialpsykologisk forskning viser i hovedsak at grupper "tvinger" individidet til konformitet. Det å satse på gruppeprosesser innenfor en bransje hvor den teknologiske utviklingen skjer så fort, kan ha en paradoksal effekt; nemlig å hindre kreativiten.

Derfor kan det være hensiktsmessig å følge disse tipsene for bedrifter som benytter teamarbeid:

  • Husk at et team er ikke den eneste løsningen for å oppnå resultalter. Det er oppgaven som skal styre hvilken arbeidsform som er mest hensiktsmessig.
  • Små team (maks fire) viser seg ofte å være mer effektive enn større team.
  • Lang arbeidserfaring kan være en ulempe når en skal jobbe i team. Ledelsen bør lage et plan for hvordan ansatte med lange erfaring kan unngå unødvendige gruppeprosesser.
  • Kvinner og menn jobber forskjellig i grupper, og det kan hende at kvinnens perspektiv går tapt i prosessen.
  • Teambuilding er mer komplisert enn mange kurs gir inntrykk av. Å finne ut hvilken rolle man har i et team har ofte lite å gjøre med hvordan en målsetting skal oppnås.
  • Det er hensiktmessig å forsøkte å kartlegge hvordan de ansatte har det i sin hverdag før man starter opp en teamprosess.

Ta gjerne kontakt med meg hvis du har noen kommentarer på dine erfaringer med teamarbeid. Du kan sende mail til leorei@frisurf.no

Til toppen