Tech Data vil kjøpe Scribona

En av verdens største IT-distributører vil ta over en nordisk konkurrent.

En av verdens største IT-distributører vil ta over en nordisk konkurrent.

Det ble meldt 4. mars at en av verdens største IT-distributører, Tech Data, ønsker å overta en nordisk konkurrent, Scribona. Tech Data sier de vil betale for Scribonas nettoverdi, med et tillegg på mellom 13,5 millioner euro og 16,5 millioner. Scribona hadde i 2007 en omsetning i overkant av 8 milliarder svenske kroner, og et tap på 166 millioner. Både omsetningen og underskuddet var mindre enn året før.

Det Tech Data skal overta er beskrevet som lagerbeholdning, noe åndsverk, kontrakter, kontorutstyr og «visse andre verdier». Pressemeldingen legger vekt på at man overtar kompetente ansatte som vil bidra til å styrke Tech Data, særlig i Norden.

Transaksjonen må diskuteres med de ansatte og få klareres med både aksjonærene og EU.

Tech Data la samme dag fram års- og kvartalsregnskap. For året 1. februar 2007 til 31. januar 2008 var omsetningen økt fra 21,4 milliarder dollar til 23,4 milliarder. Mens det i 2006–2007 ble notert et underskudd på 97 millioner dollar, oppnådde Tech Data et overskudd på 108 millioner dollar i 2007–2008.

Tech Data kjøpte den store tyske IT-distributøren Computer 2000 i 1999.

Til toppen