Tecnomen outsourcer til Accenture

Accenture vinner outsourcingsavtale med den finske talesystemleverandøren Tecnomen.

Accenture vinner outsourcingsavtale med den finske talesystemleverandøren Tecnomen.

Det finske selskapet Tecnomen outsourcer programvareutvikling og vedlikehold av sitt talemeldingssystem til Accenture.

Avtalen løper over mange år og trer i kraft umiddelbart.

Som en del av avtalen vil Accenture bistå med den videre utvikling og vedlikehold av Tecnomens teknologiplattform. Accenture vil også hjelpe Tecnomen i å utvikle neste generasjons plattform for meldingssystem og nye og innovative produkter tilknyttet meldingssystem for operatører og tjenestetilbydere. I tillegg vil Accenture ha ansvaret for produkt-relatert trening og støtte til Tecnomens kundeprosjekter globalt.

Avtalen innebærer at 59 personer skifter jobb fra Tecnomen til Accentures avdeling i Espoo i Finland. Samtlige ansatte vil ha de samme vilkårene hos Accenture som hos Tecnomen. Accenture vil også tilby tjenester til Tecnomen gjennom selskapets globale nettverk av leveransessentre.

Tecnomen og Accenture planlegger felles global markedsføring og salg av meldingssystem-tjenester.

Til toppen