IT-NORGE

Tekna i utakt med medlemmene

- Burde ikke tatt standpunkt for datalagring, mener Håvard Espeland og Magne Eimot.

Grundig prosess i Tekna? spør Håvard Espeland og Magne Eimot, begge Tekna-medlemmer.
Grundig prosess i Tekna? spør Håvard Espeland og Magne Eimot, begge Tekna-medlemmer.
7. apr. 2010 - 09:14

Av Håvard Espeland og Magne Eimot, Tekna-medlemmer

Tekna er en fagforening for de med masterutdanning innen teknologi og naturvitenskap og har over 53000 medlemmer. Med så mange tilknyttede kan man forvente at medlemmenes syn på kontroversielle politiske saker sjelden er samstemt. Derfor overrasket det stort at en høringsuttalelse med merknad er å finne på samferdselsdepartementets høringsside med Tekna som avsender.

Tekna gir i uttalelsen uttrykk for at de representerer medlemmenes syn i spørsmålet om datalagringsdirektivet hvor de i hovedsak drøfter behovet for forsvarlig forvaltning, lagring og bruk av lagret data. Uttalelsen avslutter med en overraskende konklusjon der Tekna gir sin støtte til implementering av datalagringsdirektivet:

«Under forutsetning av at myndighetene styrker kontroll- og sikkerhetsrutinene rundt bruk, lagring og oppbevaring av data, herunder at Stortinget oppretter et kontrollorgan eller kommisjon som er uavhengig i sin virksomhet, støtter Tekna innføring/implementering av DLD.»

Grundig prosess i Tekna? spør Håvard Espeland og Magne Eimot, begge Tekna-medlemmer.
Grundig prosess i Tekna? spør Håvard Espeland og Magne Eimot, begge Tekna-medlemmer.

Fagforeningen Tekna støtter dermed direktivet med det upresise forbeholdet om at dataene ikke skal være tilgjengelig for uvedkommende.

Som indignerte medlemmer, kontaktet vi Tekna i sakens anliggende. Teknas medlemskontor kunne meddele at beslutningen om å støtte direktivet var tatt av Teknas Hovedstyre. Avgjørelsen ble gjort etter at Tekna arrangerte et lukket seminar om datalagringsdirektivet for tilsatte i foreningen og tillitsvalgte. Videre kunne medlemskontoret informere om at medlemmene står splittet i sitt syn på implementering av direktivet:

«Vi har med andre ord gjennomført en grundig prosess forut for høringsuttalelsen, nettopp fordi dette er en krevende sak, og fordi vi har medlemmer med et sterkt engasjement både som tilhengere og motstandere av direktivet.»

Det er nettopp dette som er sakens kjerne; Tekna velger å ta et standpunkt i implementeringsspørsmålet i denne prinsipielt viktige saken til tross for at den er svært kontroversiell blant foreningens medlemmer.

Fagforeninger må være tilstede i samfunnsdebatten for å representere sine medlemmers rettigheter og interesser. Det er viktig at Tekna engasjerer seg for å belyse meninger og nyanser i prinsipielle saker som denne. Innføringen av datalagringsdirektivet er en sak som engasjerer mange, og ved at Tekna velger side i denne saken vil mange av fagforeningens medlemmer bli påtvunget et standpunkt som er uforenelig med deres eget grunnsyn.

Har du noe på hjertet?

Skriv et innlegg (husk bilde!) og send til redaksjon@digi.no. Se digi.no åpner debattspalte.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.