Teknisk Ukeblad kjøper digi.no

Denne nettavisen blir styrket.

Teknisk Ukeblad kjøper digi.no
Bilde:

digi.no går nå inn i en ny og svært spennende fase. Norges ledende publikasjon om og for IKT-bransjen er solgt til Teknisk Ukeblad.

Våre om lag 100.000 unike ukentlige lesere kan glede seg. digi.no-redaksjonen jubler i dag selv over å få eiere som virkelig vil satse på oss.

– Dette kjøpet vil gi et løft til både Teknisk Ukeblad og digi.no. TU.no og digi.no passer godt sammen og vil gjensidig styrke hverandre, sier administrerende direktør og ansvarlig redaktør Jan M. Moberg i TU Media AS.

digi.no blir videreført akkurat som du kjenner oss. Hele redaksjonen blir med videre, men blir nå tilført ytterligere årsverk og ressurser fra TU.

IT er et viktig område som Teknisk Ukeblad ikke har dekket godt nok i forhold til våre ambisjoner. Nå styrkes vi av de som kan dette best, sier Moberg.

digi.no ble lansert tidlig i 1996 som Norges første rene nettavis uten papirutgave i ryggen. Siden 2004 har eieren vært danske Aller Media, som også overtok Dagbladet og DB Medialab i fjor.

– Mens flere av våre nettsteder har nytt svært godt av samspillet med Dagbladet, ble det tydelig at digi.no vil kunne utvikles bedre av andre enn av oss. Da er det bedre både for digi.no og oss at vi selger, så vi kan konsentrere oss om å utvikle de nettstedene vi mener passer bedre inn i det nye Aller Media, sier Terje Johansen, ansvarlig for nisjenettsteder i DB Medialab og frem til salget ansvarlig redaktør for digi.no.

Partene går ikke ut med salgssummen.

– Det er på tross av og ikke på grunn av Aller Media at digi.no har klart å holde sin posisjon i markedet gjennom mange år. Det er klart at Teknisk Ukeblad er en mye riktigere eier, og det er svært hyggelig å konstatere at de nå gir full gass og satser på oss, sier redaktør Marius Jørgenrud i digi.no.

Dette er samtidig eksempel på en konsolidering i IT-fagpressen, der digi.no nå posisjonerer seg med enda mer slagkraft og spenst enn tidligere, mener han.

Redaksjonen vil så snart det praktisk er mulig flytte fra lokalene de deler med Dagbladet i Havnelageret i Oslo, for å slutte seg til det redaksjonelle miljøet til Teknisk Ukeblad i Akersgata.