Teknisk Ukeblad kutter i staben

Rett før sommerferien fikk åtte medarbeidere i Ingeniørforlaget/Teknisk Ukeblad melding om oppsigelse, skriver Fagpressenytt.

1. juli hadde alle unntatt én forlatt arbeidsplassen etter at Ingeniørforlaget hadde meddelt at de kunne slutte i jobben umiddelbart.

Åtte stillinger utgjør 6,5 årsverk: fem journalister, én grafisk medarbeider og to som har arbeidet med internettsatsingen, med et tillegg på 0,3 årsverk til kantinedrift, skriver Fagpressenytt.

Fagforeningen i bladet er sterkt kritiske til eierne og fagforeningene Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) og Norges Ingeniørorganisasjon (NITO). Disse får Teknisk Ukeblad som endel av medlemskapet og brorparten av opplaget på 82 000 distribueres slik.

- De forventer høy kvalitet, men rammene vi skal arbeide innenfor, gjør det svært vanskelig å innfri forventningene. De to fagforeningene for ingeniører har i flere år tatt ut betydelig utbytte fra bladet og aldri tilført oss midler, sier klubbleder Joachim Seehusen til Fagpressenytt.

Hovedårsaken til kuttene skal være sviktende inntekter fra stillingsannonser. Omsetningen på disse rubrikkannonsene skal ha sunket med 35 prosent sammenliknet med første halvår i 2001.

Til toppen