Tekniske problemer for digi.no

I løpet av det siste døgnet er digi.no blitt flyttet over til en ny teknisk plattform. Omleggingen har skapt endel problemer for oppetiden, slik at digi.no periodevis har vært vanskelig å få tilgang til.

Fra klokken fire i dag tidlig kan enkelte brukere ha hatt problemer med å lese sidene på digi.no, avhengig av hvor raskt brukernes nærmeste

DNS-server har fått detektert nye IP-adresser til de nye maskinene som er satt opp til å drifte nettstedet.

Dette problemet skal nå være løst.

Fremdeles er det imidlertid slik at den ene av de to maskinene som leverer innholdet på digi.no ut til leserne, ikke mottar korrekt replikering. Det betyr at det tar lengre tid før maskin nummer to oppdateres med nye saker.

Replikeringsproblemet forventes å være løst i løpet av dagen.

I forbindelse med den tekniske oppgraderingen av serverplattformen er det mulig at tilgangen til digi.no periodevis fortsatt blir noe ustabil.

Til toppen