BEDRIFTSTEKNOLOGI

Teknobabbel eller framtidsvisjoner?

Båndbredde og telelinjer vil bli gratis. Intelligente agenter fotfølger deg uansett hvor du er. Internett er dødt om tre-fire år. Med slike framtidsvisjoner holdt Chris Winter, forskningssjef i British Telecom, salen i ånde i over tre timer. Telenor hadde invitert ham til å prate om framtiden, både innen data, telekom og informasjon. Og den framtiden han skisserte var preget av mobilitet, voldsomme og stadige forandringer og uendelig mye ny teknologi.

Rune F Olsen
28. nov. 1996 - 12:30
Chris Winter, forskningssjef i British Telecom
Chris Winter, forskningssjef i British Telecom. Foto: Sjur Enge

Det var en engasjert, entusiastisk og energisk forskningssjef som konfronterte de frammøtte med sine framtidsvisjoner. Som en slags britisk Bill Gates-kloning, trakk han de store linjene i det vi kjenner som "The Information Superhighway". Og den framtiden han skisserte, ville ha sendt teknologiskeptikerne gråtende og løpende ut av rommet.

For det ble mye teknobabbel. Intelligente agenter. Videokonferanser. Datamaskin på kontaktlinser. Virtual Reality. Elektroniske handleplasser. Chris Winter fortalte oss mye av det vi har hørt fra før. Men han er ingen professor ved et eller annet universitet, uten innflytelse. Han er forskningssjef i British Telecom, og er derfor med på å forme den framtiden vi alle kommer til å leve i. Han har makt til å gjennomføre idéer som i dag høres fullstendig sinnsyke ut. Og det var nettopp det som gjorde seansen så interessant.

Men hva er så framtiden, i følge Chris Winter? Hovedpoengene i hans lange utredning er dette:

  • Den teknologiske utviklingen vil til en stor grad bli styrt av teleindustrien. Med fiberoptiske kabler vil telefoni og overføring av informasjon bli en gratis-vare, samtidig som teleindustrien møter konkurranse fra blant annet satellittoverføring. Det vi kommer til å betale for i framtiden, er innholdet i tjenestene vi bruker. Det er derfor Chris Winter har en av de viktigste posisjonene i British Telecom, og det er derfor Telenor har et eget datterselskap som kun skal ta seg av forskning og utvikling (Telenor FoU).
  • Intelligente agenter vil sørge for at informasjonen kommer til oss, og ikke omvendt (slik det er i dag). Internett, eller i det minste det som kommer etter Internett, vil bli trafikkert av datamaskiner og programvare, ikke mennesker. Du vil for eksempel ha forskjellige agenter for forskjellige gjøremål, og disse vil alltid sørge for at du får både det du vil ha, og at det du får er billigst og best. Hvordan vil markedsførere takle dette? Hvordan markedsfører man et produkt som vil bli kjøpt av et programvare, og ikke av et menneske?
  • Den globale infrastrukturen vil forandres totalt i sykluser på tre-fire år. Det vil si at de som selger en vare eller en tjeneste, må omstille seg helt ned i grunnvollene hvert tredje eller fjerde år. Winter mente dette ville være gjeldende i overskuelig framtid, og han kunne se til år 2050.
  • Handelen av varer og tjenester vil foregå på tvers av alle grenser, både geografiske og kulturelle. Det vil si at vi får en verden med ett sett geografiske land, og ett sett med uendelig mange "cyber-land". "From Geo-nation to Cyber-nation", som Winter formulerte det. I teorien, vil alle kunne opprette sin egen verden, hvor man handlet akkurat hvor man ville. Utfordringen vil være distribusjonen av varer, og distribusjonsselskaper vil gå en strålende framtid i møte. Dette vil også kreve en total restrukturering av de systemene vi har i dag for toll og avgifter.
  • Vi vil være tilgjengelige overalt. Winter fortalte i den sammenhengen om å ha dataskjermer og -maskiner innebygd i kontaktlinser, som fikk strøm fra saltet i tårene dine. Dette er allerede under testing i Japan. British Telecom tester ut den samme teknologien, men i dette tilfellet er skjermen og maskinen innebygd i brillene dine. Gjennom brillene, kan altså din egen intelligente agent nå deg hvorenn du går. I framtiden vil vi altså gå rundt og se ut som Winter og Bill Gates, skal vi tro den britiske forskningssjefen.
  • Utviklingen vil møte kraftig motstand fordi de som i dag er sjefer og ledere ikke vet hva som skjer. De kjenner ikke den nye teknologien. Bare få prosent av dagens ledere bruker for eksempel Internett.
  • Kommunikasjonen med datamaskiner går fra å gi ikonene menneskelige egenskaper, til å gi hele brukergrensesnittet en menneskelig utforming, til stemmegjenkjennelse og til slutt til at maskinene snakker med hverandre, uten menneskelig innblanding. Tastaturet er borte om fem år, i følge Winter. Han mener også at mennesker i bunn og grunn ikke ønsker å bruke datamaskiner, og at det derfor er en "set-box" - eller fjernsynet ditt - som blir utgangspunktet til all innhenting og utveksling av informasjon.
  • For å overleve som utvikler og selger av produkter eller tjenester, må man i følge Winter være usedvanlig rask med å omstille seg. Levetiden til produkter og tjenester blir stadig kortere, og Winter skisserte følgende: Bruk tolv måneder på utvikling av produktet, selg det i 12 måneder, utvikl et nytt produkt. Eller, på mer treffende engelsk: "Let a thousand flowers bloom. Have a thousand gardeners".
  • Fram til år 2000 vil Internett utvikles til å bli en reell elektronisk markedsplass. Mot år 2005 vil nettet befolkes av datamaskiner som prater med hverandre. Mot år 2010 vil dataprogrammering foretatt av datamaskinen gå så raskt og være så nøyaktig at alle er en "instant expert". Det vil si at spørsmålet ikke vil være hvilke programmer du har på maskinen din, men hvor mye kapasitet maskinen har.

Vinnerne i den framtiden Winter skisserte, vil være forbrukerne og de som klarer å forholde seg til hva forbrukerne vil ha. Taperne vil være de som ikke er villige til å gi slipp på gamle dogmer og forretningsmodeller.

Det er bare én hake ved det Winter så entusiastisk prater om: Vil forbrukerne ha den framtiden Winter tilbyr dem? Er det så enkelt som å si "Slik er det, herr og fru forbruker, forhold dere til det!"?

Hvem vet. Vi snakker tross alt om framtiden. Og i dagens utrolige og heseblesende utvikling er det egentlig ingen som kjenner framtiden. Selv om Winter er mer rustet til å gjøre kvalifiserte gjetninger enn de fleste, kjenner han ikke framtiden han heller.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.