Teknologi-giganter ber USA gi fra seg DNS-kontrollen

Det aller meste ligger klart for at USA skal gi fra seg kontrollen over det globale domenenavnsystemet på internett denne høsten. Men Kongressen kan blokkere planene.
Det aller meste ligger klart for at USA skal gi fra seg kontrollen over det globale domenenavnsystemet på internett denne høsten. Men Kongressen kan blokkere planene. (Bilde: Kiyoshi Takahase Segundo, Colourbox)

Samtidig som at noen av Obama-administrasjonens motstandere intenst forsøker å stoppe planene om å overlate hele ansvaret for internetts domenenavnsystem, DNS, til den ikke-statlige, allmennyttige organisasjon Icann, har flere av de store, amerikanske teknologiselskapene, blant annet Amazon, Facebook, Google, Twitter og Yahoo, sendt et brev til Kongressen hvor de innstendig ber de folkevalgte om å la planene går sin gang. Dette skriver Reuters, som har sett en kopi av brevet.

Bakgrunn: USA er klare til å gi fra seg hele DNS-ansvaret

Nærmere 20 år

Etter nesten to tiår med planlegging og utsettelser, er det foreslått at ansvaret for rotregistrene for DNS overlates til Icann den 1. oktober. Men dette avhenger av planene ikke blokkeres av Kongressen. Teknologiselskapene som står bak brevet, mener det er avgjørende at prosessen ikke forsinkes ytterligere.

– Et globalt, samhandlende og stabilt internett er avgjørende for vår økonomiske og nasjonale sikkerhet, og vi er fortsatt forpliktet til å fullføre den nesten tjue år lange overgangen til «alle er med»-modellen som best tjener amerikanske interesser, heter det i brevet.

Motstandere av overleveringen, som republikaneren Ted Cruz, mener at det å overlate den overordnede domenekontrollen til en internasjonal organisasjon – altså Icann med medlemmer fra 162 andre land – vil gjøre det mulig for land som Russland, Kina og Iran å sensurere ytringer på internett ved å blokkere tilgang til nettsteder styresmaktene i landene ikke liker. 

Men det er godt kjent at betingelsene for at Icann skal få overta forvaltningsansvaret, inkluderer at det sikres mot misbruk gjort enkeltland, slik USA har mulighet til i dag.

Leste du denne? Utvalg går inn for overvåking av all datatrafikk ut og inn av Norge

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen