Teknologi gjør arbeidsdagen tyngre

Amerikanere føler at IT får dem til å jobbe mindre effektivt enn for ti år siden.

Amerikanere føler at IT får dem til å jobbe mindre effektivt enn for ti år siden.

En fersk undersøkelse gjennomført av jobbformidler på nett, Challenger, viser nokså oppsiktsvekkende at amerikanere opplever arbeidsdagen tyngre i dag i forhold til ti år siden.

Arbeidet oppleves tyngre å få gjennomført på grunn av stadige avbrudd av mobiltelefoner, e-post, tekstmeldinger, talemeldinger, lynmeldinger og henvisninger til internettadresser.

Mens amerikanere klarte å fullføre to tredeler av sitt arbeide i løpet av en gjennomsnittsdag i fjor, klarte de for ti år siden å fullføre tre fjerdedeler i 1994, viser undersøkelsen.

Teknologien som skulle gjøre arbeidet lettere, forsinker prosessen.

Seksti prosent av de spurte svarer at de føler seg hele tiden presset på tid. Antallet som svarte at de føler seg veldig produktive gikk ned fra 83 prosent i 1994 til 51 prosent i fjor.

Teknologien har pisket opp farten, men egentlig satt gjennomføringen av arbeidet tilbake, sier toppsjef John Challenger i Challenger, Gray & Christmas til nyhetsbyrået Reuters.

Ansatte kan sjelden konsentrere seg om en oppgave av gangen, men tar et lite skippertak her og et annet der. Det kan oppleves som at man ikke får gjennomført oppgavene ordentlig, mener Challenger.

I fjor brukte man i gjennomsnitt 16 timer foran PC-en i uken, mot 9,5 timer i uken for ti år siden.

I snitt mottar en ansatt 46 e-post om dagen.

Til toppen