Teknologi vil presse marginene mot null

Teknologien vil drive marginene mot et lavnivå, og tungrodde bedrifter blir taperne, spår Movation.

Teknologi vil presse marginene mot null

Teknologien vil drive marginene mot et lavnivå, og tungrodde bedrifter blir taperne, spår Movation.

Det finnes i dag mer enn en milliard Internett-brukere, og informasjonsmengden på Internett forventes å seksdobles innen 2010. Vi har allerede passert mer enn tre milliarder GSM-brukere.

– Dette vil bety grunnleggende endringer i både måten vi tenker og jobber på, og de bedrifter som ikke forbereder seg nå, blir taperne i morgen, sier partner i Movation, Truls Berg.

Han mener at ingenting vil være eviggrønt, og at det framover blir en rekke ytre faktorer som vil påvirke markedskreftene. Konsekvensene av utviklingen undervurderes i alt for stor grad.

Berg har vært med på å bygge opp Movation som er et innovasjonssamarbeid mellom syv samarbeidspartnerne: Birdstep Technology, Comperio, Fast Search & Transfer (FAST), Thrane & Thrane Norge, Opera Software, Radionor Communications og Telenor.

- De bedrifter som ikke forbereder seg nå, blir taperne i morgen Det er nettopp slike bedriftene med verdensledende trådløs teknologi som vil være med på å drive endringer og innovasjon framover, mener Berg.

I forrige uke inviterte Movation til en tidsreise fram mot 2020, og Truls Berg har sterke meninger om hvordan megatrender og den teknologiske utviklingen vil påvirke oss.

Han snakker om smartshoring, som innebærer at alle virksomheter i framtiden må vurdere hvor i verden det er mest formålstjenelig å utføre arbeidet.

Berg mener at dagens diskusjon om offshoring er et tidlig tegn på hva som kommer. Ingen virksomhet vil på sikt ha råd til å produsere, forvalte eller levere varer og tjenester på mer kostnadskrevende vis enn konkurrentene. Det å basere seg på at kunder ikke følger med og er seg bevisst på alternative leverandører er en farlig strategi i den tiden vi skal inn i.

Snart vil vi i stedet for å gå til den lokale bokhandleren, kunne gå på nettet og får det man trenger gjerne med en gang ved å bestille en utskrift på 30 sekunder.

Hierarkiske og tunge organisasjoner med lang beslutnings- og gjennomføringsprosesser vil komme til å slite, mener Berg. I noen bransjer er endringer allerede godt i gang, mens andre bransjer fortsatt fester på fete marginer, lykkelig uvitende om at festen snart er i ferd med å ta slutt.

Bank, finans- og forsikringsbransjen er eksempler på områder som framover må være forberedt på store endringer.

Fordi det er et faktum at de fleste smarte hoder jobber for andre, vil vinnerne bygge nye samarbeidsformer, der verdien av intellektuell kapital bedre utnyttes.

- Som medarbeidere blir vi enten endringsagenter eller endringsofre - Som medarbeidere blir vi enten endringsagenter eller endringsofre, hevder Berg.

Globaliseringstakten gjør at konkurrenten ikke lenger befinner seg i samme by, men kan like godt sitte i Shanghai i Kina og tilby nøyaktig de samme tjenester over nett.

Berg snakker også om en økning i innovasjonstakten. Tiden fra en ide oppstår til det ikke oppleves som nytt og spennende, blir stadig kortere. Dette kan man gjerne se i dagligvarehandelen, der nye varianter av forbrukervarer oppstår i alle mulige fasonger og funksjoner.

– Innovasjonstakten er mer enn doblet de siste fire årene, poengterer Berg.

Han tror også at virtuelle, interaktive verdener med 3D-spill som WoW (World of Warcraft) og fenomener som ZiZZr og Second Life vil påvirke arbeidssituasjonen.

– Framtiden er fantastisk spennende sted, men kun for de som bruker dagens gode tider til å forberede seg på en svært annerledes og langt tøffere konkurransesituasjon i morgen, forteller Berg.

Til toppen