Teknologikjøpere mer optimistiske enn markedet

Ifølge Merrill Lynch tror de fleste teknologikjøpere at de vil investere mer i 2003. Men uten et økonomisk oppsving må økningen utsettes til 2004.

Merrill Lynch har intervjuet de øverste IT-ansvarlige i 75 amerikanske og 25 europeiske bedrifter om når de tror etterspørselen etter teknologi vil øke. Svarene fordelte seg slik: 18 prosent sa første kvartal 2003, 31 prosent sa andre kvartal 2003, og 20 prosent sa tredje kvartal 2003.

Den naturlige konklusjonen på dette, er at man kan forvente et oppsving til sommeren.

Ifølge rapporten, er det likevel ikke så enkelt. IT-sjefene begrunner sine synspunkter med at det er et behov for å fornye eldre utstyr og at de er på etterskudd i forhold til hva brukerne deres krever. Rapporten trekker inn et forhold som IT-sjefene ikke har vært så opptatt av, nemlig om de vil få penger til å kjøpe for eller ikke. Siden det er lite sannsynlig at overskuddene vil tillate økte IT-anskaffelser, mener Merrill Lynch det er best å utsette oppsvinget i teknologisektoren til en gang i 2004.

Les også

Hvorvidt oppsvinget, når det enn måtte komme, vil gagne alle de store IT-leverandørene, er ifølge rapporten høyst usikkert. Undersøkelsen hadde spørsmål av typen "Hvilke IT-leverandører mener du vil bety mer for ditt selskap framover enn de har gjort hittil, og hvilke mener du vil bety mindre?"

62 prosent svarte at Microsoft vil bety mer. Andre som kom positivt ut av dette spørsmålet var Cisco, Oracle, Dell og IBM.

Dersom IT-sjefenes oppfatninger gjenspeiler et kommende innkjøpsmønster, står Hewlett-Packard, Sun, EDS, EMC og SAP foran et sviktende marked.

Tommelen ned-budskapet for disse er langt mindre klart enn tommelen opp-.budskapet for Microsoft. 31 prosent sa at HP er i ferd med å få mindre betydning, mens 28 prosent sa det motsatte. For EMC er tallene 34 prosent ned og 22 prosent opp.

Heller ikke tommelen opp-budskapet for Microsoft er helt entydig. Respondentene sa de var svært opptatt av å redusere programvareomkostningene. Microsoft, som nylig har staket ut en lisenspolitikk, og høstet fruktene i form av sitt feiteste kvartalsresultat hittil, bør kanskje ikke føle seg for trygg.

Til toppen