Teknologisektor til 46 milliarder

Endelige tall viser at IKT-næringen i 1998 sto for 7 prosent av all verdiskapning i landet når man ser bort fra offshore og offentlig sektor.

Endelige tall viser at IKT-næringen i 1998 sto for 7 prosent av all verdiskapning i landet når man ser bort fra offshore og offentlig sektor.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)-sektoren hadde i 1998 en verdiskapning på nesten 46 milliarder kroner. Dette kommer frem i tall presentert av Statistisk Sentralbyrå i dag.

Beløpet utgjorde dermed 4,1 prosent av det samlede bruttonasjonalproduktet, og 7,0 prosent av verdiskapningen i fastlandsøkonomien unntatt offentlig sektor.

Verdiskapningen i IKT-sektoren har vokst sterkere enn det samlede bruttonasjonalproduktet. Sektorens betydning i økonomien blir derfor større.

I 1996 utgjorde bearbeidingsverdien i IKT-sektoren 3,4 prosent av det samlede bruttonasjonalproduktet og 6,0 prosent av bruttoproduktet i fastlandsøkonomien unntatt offentlig forvaltning. I 1998 var andelene altså økt til henholdsvis 4,1 og 7,0 prosent.

Verdiskapningen i IKT-sektoren var i 1998 på størrelse med bygge- og anleggsnæringen og transportvirksomhet utenom sjøfart. På den annen side var verdiskapningen i IKT-sektoren vesentlig mindre enn i industrien og i olje- og gassvirksomheten.

Næringsgruppen telekommunikasjoner skapte i 1998 en bearbeidingsverdi på drøyt 14 milliarder kroner. Det utgjorde 31 prosent av verdiskapningen i IKT-sektoren og var det største virksomhetsområdet målt etter verdiskapningen.

Varehandel med IKT hadde en bearbeidingsverdi på 13,6 milliarder og næringsområdet databehandlingsvirksomhet skapte verdier for 12,2 milliarder kroner. Dette utgjorde henholdsvis 29,8 og 26,8 prosent av verdiskapningen i hele IKT-sektoren.

I IKT-industrien var bearbeidingsverdien på 5,7 milliarder kroner i 1998 og det utgjorde 12,4 prosent av verdiskapningen i sektoren.

Til toppen