Teknologisk Institutt må droppe småbedriftene

Stiftelsen Teknologisk Institutt får halvert sin støtte fra Nærings- og Handelsdepartementet. Det går frem av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2001. Dermed slakter IT-minister Grete Knudsen instituttets tjenester til små og mellomstore bedrifter innenfor teknologi og IT.

Stiftelsen Teknologisk Institutt får halvert sin støtte fra Nærings- og Handelsdepartementet. Det går frem av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2001. Dermed slakter IT-minister Grete Knudsen instituttets tjenester til små og mellomstore bedrifter innenfor teknologi og IT.

Teknologisk Institutt (TI) er en privat stiftelse, som Stortinget har gitt den nasjonale oppgaven å tilføre små og mellomstore bedrifter kompetanse og teknologi som skal føre til økt lønnsomhet og styrket konkurranseevne.

Men denne jobben kan bli vanskelig å gjennomføre ettersom Næringsminister Grete Knudsen halverer den økonomiske støtten instituttet får for å gjøre dette arbeidet.

Stiftelsen skal styrke teknologikompetansen i næringslivet gjennom opplæring, rådgivning, måling sertifisering og gjennom nasjonale programmer for spredning av kompetanse.

TI har kontorer i hvert eneste fylke i landet.

Nå innser administrerende direktør i TI, Eva R. Karal, at det blir vanskelig å drive med SMB bedriftene.

- Dette kuttet gjør at vi må jobbe mer kommersielt hvis vi skal overleve, sier hun til digitoday.no.

I fjor fikk TI en støtte på 45 millioner kroner fra Nærings- og Handelsdepartementet. I år foreslås det en støtte på 22 millioner norske kroner, mer enn en halvering.

- Denne støtten utgjorde 25 prosent av omsetningen vår i fjor. Blir støtten på 22 millioner kroner vil dette utgjøre omtrent 15 prosent av omsetningen. Det sier seg selv at vi må kutte ned på de tiltakene vi gjør som ikke er kommersielle, sier Karal. Det vil si at TI vil komme til å prioritere de store bedriftene som kan betale for tjenestene stiftelsen leverer.

Næringsminister Grete Knudsen er ikke enig i at kuttene i TI vil skade satsningen på teknologi blant små- og mellomstore bedrifter.

- For å satse sterkere på SND som virkemiddelapparat har vi kuttet i midlene til Teknologisk Institutt. Men det stemmer ikke at TI ikke skal jobbe med små og mellomstore bedrifter. Vi skal gå i dialog med TI og finne ut hvilke tjenester de kan levere, som samfunnet ønsker, sier Grete Knudsen til digitoday.no.

Til toppen