– Teknostudier overbookes

Overopptaket øker frafallet, sier NITO. En av tre studieplasser er fiktiv.

– Teknostudier overbookes
Steinar Pedersen i NITO Studentene mener rundt én av tre studieplasser innen teknologifag er fiktiv. Bilde: NITO Studentene

Studentavdelingen til ingeniørorganisasjonen NITO tilbyr malurt til dem som gleder seg over den kraftige økningen i antall studieplasser innen teknologi og realfag som Samordna opptak meldte om tidligere i dag.

    Les også:

I en pressemelding fra NITO Studentene heter det at overbookingen til de teknologiske utdanningene har økt jevnt og trutt de senere årene.

De har regnet ut at de i 2013 blir gitt 47,23 prosent flere tilbud enn det finnes studieplasser. Dert betyr at rundt én av tre tildelte studieplasser er fiktiv.

– Det er svært bekymringsfullt at så mange av studentene tilbys plasser som ikke eksisterer. Hver høst melder ingeniørstudentene om overfylte auditorier og uholdbare læringsforhold, sier Steinar Pedersen, leder for NITO Studentene.

– Det er fantastisk bra med stadig flere søkere til ingeniørutdanningene, men institusjonene må settes bedre i stand til å ta vare på søkerne. Økende overbooking gjør at altfor mange av studentene tilbys plasser som i realiteten ikke eksisterer. Hver høst får vi tilbakemeldinger fra frustrerte studenter som melder om uholdbare læringsforhold på grunn av overfylte auditorier, sier Pedersen.

Pedersen sier noe overbooking er nødvendig, for å ta høyde for dem som endrer karrierevalg. Poenget hans er at økningen de siste årene har gått for langt.

– Myndighetene må skjønne at mange flere ingeniørstudenter inn, ikke nødvendigvis betyr mange flere ut. I verste fall, kan det bety det motsatte.

Han mener overopptak kan være en medvirkende årsak til at mange faller fra ingeniørstudier.

– Det er også demotiverende for NITO Studentene å vite at skolene kalkulerer med at så mange av studentene faller fra, mens vi samtidig jobber for å få ned frafallet gjennom konkrete tiltak som faglige nettverk, sosiale samlinger og streaming av kurs i matematikk.

En undersøkelse blant NITO Studentenes 10 000 medlemmer viser at rundt hver femte opplever mangel på nødvendig utstyr.

– Dette har vi sagt fra om i forbindelse med statsbudsjettet i mange år. Engangsbevilgingen som ble gitt i fjor er et steg i riktig retning, men utgjør bare en brøkdel av hva som er nødvendig for å få laboratorier og verksteder opp på et respektabelt nivå.

Pedersen viser til at Forsvarets ingeniørskole er landets eneste uten frafall. Han mener oppskriften er enkel: I Forsvaret følge hver student opp gjennom hele studieløpet, og gis ekstra hjelp hvis det butter.

– Andre institusjoner har liten kapasitet til så tett oppfølging per studieplass, og vil bli kvalt når de i tillegg skal håndtere den ekstra mengden studenter som blir tatt opp, sier Pedersen.

Les mer om: