Tele 1 kjøper mobiltelefoni av Telia

Den svenske teleoperatøren Tele 1 Europe har undertegnet en service provider-avtale som innebærer at selskapet vil selge mobiltjenester basert på kapasitet kjøpt av Telia.

Den svenske teleoperatøren Tele 1 Europe har undertegnet en service provider-avtale som innebærer at selskapet vil selge mobiltjenester basert på kapasitet kjøpt av Telia.

Tele1 Europe har fått tilgang til å tilby mobiltelefoni i Sverige av Post- og telestyrelsen innen et allment tilgjengelig telenett i landet, noe som er basis for avtalen selskapet nå har inngått med Telia Mobile.

På denne måten får Tele 1 Europe tilgang til mobiltjenester uten å eie eget mobilnett.

Det er ikke gjort kjent hva selskapet betaler Telia Mobile for denne tilgangen.

Tele 1 Europes nye mobiltjeneste vil utvikle og selge egne kommunikasjonsløsninger basert på avtalen med Telia, og vil med avtalen tilby integrerte mobile og faste tjenester. Men selskapet vil ikke tilby egne SIM-kort, bare distribuere Telias.

- Bak de juridiske formuleringene finner man en banebrytende samarbeidsavtale og nok et steg fremover i avreguleringsprosessen, sier administrerende direktør i Tele 1 Europe, Anders Brismo.

Avtalen betyr at Tele1 Europe blir Sveriges fjerde GSM-leverandør og den første som kan tilby outsourcing av telekommunikasjon ved å tilby alle tjenester på én faktura.

Tjenesten retter seg i første rekke mot selskapets bedriftskunder, som nå får tilgang til samme GSM-dekningsområde som Telia Mobiles kunder, med den forskjell at det kommer til å stå "Tele1 Mobile" i mobiltelefon-displayet. Avtalen blir operativ fra andre kvartal i 1999.

Markedssjef i Tele 1 Europe i Norge, Jørgen Pran, sier til digi.no at selskapet er i samtaler med de norske mobiloperatørene om liknende avtaler, men vil ikke si hvor langt det eventuelt er igjen før eventuelle avtaler foreligger.

Til toppen