Tele 1 klar med egne telefonabonnement

For første gang kjøper en av Telenors konkurrenter tilgang til selskapets aksessnett. Tele 1 Europe vil allerede i sommer lansere egne DSL-løsninger i bedriftsmarkedet.

For første gang kjøper en av Telenors konkurrenter tilgang til selskapets aksessnett. Tele 1 Europe vil allerede i sommer lansere egne DSL-løsninger i bedriftsmarkedet.

Tele1 Europe er den første teleoperatøren som inngår avtale med Telenor om operatøraksess, eller kjøp av tilgang til aksessnettet, som også kalles for den siste meteren av kobbernettet til abonnenten.

Avtalen betyr at Tele1 Europe kan kombinere Telenors aksessnett med eget fibernett og tilby både tjenester og telefonabonnement direkte til egne kunder.

Selskapet vil tilby sine tjenester til bedriftsmarkedet og vil ved hjelp av DSL-teknologi tilby 30 ganger så høy hastighet på forbindelsen allerede til sommeren. Med DSL kan 30 telefonsamtaler pågå samtidig over en vanlig telefonlinje.

Tele1 Europe ønsker å bli ledende i Norden på bredbånd, både på faste forbindelser og mobilmobiltelefoni (UMTS), og selskapet ser på avtalen med Telenor som en viktig brikke for raskt å kunne tilby høyhastighetsforbindelser.

Selskapet planlegger å inngå tilsvarende avtaler i andre nordiske land.

- DSL vil være et godt supplement til vårt øvrige bredbåndstilbud. I områder med mange og store bedrifter, vil vi tilby høyhastighet over fiber. Med DSL får vi et rimelig og godt tilbud til små og mellomstore bedrifter i hele landet, sier administrerende direktør i Tele 1 Europe, Pål E. Vegard.

Aksessnett har vært en av de siste skansene for telemonopolet, inntil Telenor åpnet sitt nett for andre aktører 1. april, gjennom produktet Operatøraksess.

- Jeg er glad for at forhandlingene med Tele1 Europe er sluttført til beste for begge parter. Avtalen bekrefter det faktum at vilkårene for tilgang til aksessnettet er slik at operatører finner det interessant å inngå avtaler. Det er flere andre som står for tur til å forhandle frem avtaler om operatøraksess, sier viseadministrerende direktør i Telenor Nett, Stein Gustavsen.

Til toppen