Tele 2 dobler salget

Tele 2 Norge mer enn dobler omsetningen og halverer tapet fra første halvår i fjor til første halvår i år. Ut over høsten forventer selskapet å se effektene av innføringen av fast forvalg, gjennom en sterk vekst i antall ringeminutter.

Tele 2 Norge mer enn dobler omsetningen og halverer tapet fra første halvår i fjor til første halvår i år. Ut over høsten forventer selskapet å se effektene av innføringen av fast forvalg, gjennom en sterk vekst i antall ringeminutter.

Tele 2 Norge solgte teletjenester for 72 millioner kroner i første kvartal og 84 millioner kroner i annet kvartal, mens resultatet før finansielle poster for de to kvartalene endte på henholdsvis minus 30 og minus 29 millioner kroner. Driftsresultatet ble bedret fra minus 23 millioner kroner til minus 21 millioner kroner. Investeringene i det norske teleselskapet er halvert sammenliknet med første halvår i fjor, fra 49 til 23 millioner kroner.

Fungerende administrerende direktør (pga. ferieavvikling) i Tele 2 Norge, Haakon Klæbo, sier til digi.no at selskapet fremover både skal få mer ut av hver kunde samtidig som selskapet skal vokse i volum. Halvparten av selskapets 164.000 fastnettkunder har nå inngått avtaler om fast forvalg. Selskapet har doblet antall fastnettkunder det siste året og har økt Internett-kundetallet med 44.000 på ett år til 111.000.

Volumveksten vil selskapet i første rekke se som en følge av fast forvalg, men Klæbo sier at de største utslagende skjer innenfor bedriftsmarkedet.

- Vi har fremdeles ambisjoner om å ta nye kunder i markedet sier han.

Tele 2 Norge, som er eid av det svenske telekonsernet NetCom AB endte på et resultat før finansielle poster på minus 59 millioner svenske kroner, ned fra 89 millioner kroner på samme tid i fjor, mens investeringene det siste året er mer enn halvert fra 49 til 23 millioner kroner.

Tele 2 Norge, første halvår, alle tall i millioner svenske kroner:

Q2 1999 Q1 1999 Q2 1998 Q1 1998
Omsetning 84 72 33 27
Driftsresultat (21) (23) (41) (42)
Res. før skatt (29) (30) (45) (44)
Investeringer 10 13 25 24

(Kilde: NetCom AB)

Til toppen