Tele 2 - tap på 110 mill.

Netcom ABs Norges-satsing via Tele 2 Norge endte med et tap i 1998 på 110 millioner kroner av en omsetning på 169 millioner kroner. Selskapet er imidlertid i sterk vekst og mangedoblet omsetningen fra 35 millioner kroner i 1997.

Netcom ABs Norges-satsing via Tele 2 Norge endte med et tap i 1998 på 110 millioner kroner av en omsetning på 169 millioner kroner. Selskapet er imidlertid i sterk vekst og mangedoblet omsetningen fra 35 millioner kroner i 1997.

Omsetningsveksten fra 1997 til 1998 ble på 383 prosent.

Tele2 Norge økte antall abonnenter innenfor fast telefoni og Internett med 676 prosent til 194.000 i 1998, det første året med telekonkurranse i Norge. Selskapet er blant dem (i likhet med Telia) som har rettet sin oppmerksomhet spesielt mot forbrukermarkedet, noe som gir store tap i startfasen. Av omsetningen på 35 millioner kroner i 1997, tapte Tele 2 Norge 43 millioner kroner. 1998-resultatet er bedre, spesielt siden selskapet sitter på en mye større kundebase nå enn for ett år siden.

Kvartalsoversikten fra Netcom AB viser også at Tele 2 endte på et svært godt resultat i 4. kvartal i år, med en rekordomsetning på 70 millioner kroner, som ga et forholdsvis sterkt driftsresultat på "bare" minus 7 millioner kroner, og et resultat før skatt på minus 15 millioner kroner.

Tele 2 hadde ved årsskiftet 131.000 telefonikunder og 63.000 aktive Internett-kunder i Norge.

Administrerende direktør i Tele2 Norge, Kenneth Gustafsson, sier det forbedrede resultatet mot slutten av året kommer som følge av selskapets refokuserte arbeid, der man prioriterte arbeidet med eksisterende kunder fremfor å skaffe seg nye.

- De eksisterende kundene ringer mer og det gir bedre resultat. Resultatet tiltaler meg, og forhåpentligvis våre aksjeeiere, sier Gustafsson, som imidlertid ikke vil love at utviklingen fortsetter i samme tempo i 1999, siden dette avhenger av hvilke investeringer selskapet må gjøre.

Han sier at selskapet tar sin del av markedet i eget tempo, med hovedfokus på å pleie de kundene selskapet allerede har.

- Vi har et enormt potensial å ta av i 1999 med fast forvalg, men kan fremdeles ikke tilby lokaltelefoni med dagens vilkår, sier Gustafsson.

TABELL: 1998-resultatet for Tele 2 Norge, alle tall i millioner svenske kroner (kilde: Netcom AB)

Q4 Q3 Q2 Q1
Omsetning 70 39 33 27
Driftsresultat - 7 - 20 - 41 - 42
Res. før skatt - 15 - 24 - 45 - 44
Investeringer 20 25 24
Til toppen