Tele 2 vil selge deg telefonabonnementet

Tele 2s Kenneth Gustafsson vil selge telefonabonnement i konkurranse med Telenor. Han sier til digi.no at han regner med løsninger i løpet av året eller tidlig neste år som gjør det mulig for selskapet å tilby egne telefonabonnement til selskapets kunder.

Tele 2s Kenneth Gustafsson vil selge telefonabonnement i konkurranse med Telenor. Han sier til digi.no at han regner med løsninger i løpet av året eller tidlig neste år som gjør det mulig for selskapet å tilby egne telefonabonnement til selskapets kunder.

- Debatten om hvem som skal eie aksessnettet, Telenor eller staten, er mindre viktig for oss enn det at vi faktisk får adgang til telenettet til priser som gjør oss i stand til å konkurrere med Telenor, sier Gustafsson.

Så fort mulighetene ligger til rette for det vil selskapet tilby egne telefonabonnement med egne tjenester.

Ifølge Stortingsmelding 24 (1998-99) "Om enkelte regulatoriske spørsmål i telesektoren" som ble lagt fram for Stortinget i desember, åpnes det for at nye teleoperatører skal få adgang til Telenors telenett med tanke på å selge egne abonnementsløsninger, slik Telenor gjør i dag.

digi.no får mandag bekreftet av Samferdselskomiteens leder Oddvard Nilsen (H) at meldingen skal opp i Stortinget i løpet av vårsesjonen. Telenor regner med å bruke tre til seks måneder med å tilrettelegge sin tjeneste for å tilby andre operatører tilgang til aksessnettet.

I beste fall vil de nye teleoperatørene kunne være på lufta med egne abonnementsløsninger mot slutten av året, men mest sannsynlig en gang til neste år. Gustafsson mener at det er avgjørende for selskapet at de faktisk kan være konkurransedyktige. Dette betyr blant annet at prisen som Telenor kan ta for sitt aksess-produkt bør bygges på fremtidig prising og investeringer og ikke på historiske kostnader. I tillegg til kostnadsorienterte priser får Telenor en fortjeneste som utgjør incentivet for den fremtidige utbyggingen av aksessnettet.

- For oss spiller det mindre rolle om det er Telenor eller staten vi må kjøpe tilknytningen av. Juridisk er det nok lettere å forholde seg til staten som eier. Om Telenor skal være eier er det avgjørende for de nye operatørene at de regulatoriske myndighetene har den nødvendige kompetansen for blant annet å fastsette kostnadsbaserte priser.

Gustafsson sier at telenettet er bygd opp av skattebetalernes penger og må derfor kunne sies å være nedbetalt flere ganger. - Også med tanke på en kommende delprivatisering av Telenor/Telia må det være viktig for de nye private eierne å vite hvilken tilgang de nye teleoperatørene får til telenettet, sier han, og minner om at Ameritech først et halvt år etter at selskapet hadde investert 20 milliarder kroner i kjøp av aksjemajoriteten i Tele Danmark, fikk vite at Tele Danmark mistet eneretten til eget telenett.

Til toppen