Tele 2 vinner mest på forvalgsreform

Det NetComeide teleselskapet Tele 2 ble oftest valgt som en alternativ leverandør av teletjenester i privatmarkedet, da Sverige innførte fast forvalg.

Det NetComeide teleselskapet Tele 2 ble oftest valgt som en alternativ leverandør av teletjenester i privatmarkedet, da Sverige innførte fast forvalg.

Blant de mest benyttede av de nye teleselskapene er foruten Tele 2, Optimal Telecom, Rix Telecom og Telenordia, som kommer overraskende svakt ut i en undersøkelse som er utført på oppdrag av den svenske Post och telestyrelsen.

51 prosent av de som svarte ville fortsette å kjøpe sin taletelefoni fra Telia, mens 30 prosent ville velge Tele 2.

Den tredje største operatøren i det svenske markedet, Telenordia, ble bare valgt av 2 prosent, som er vel halvparten av hva enda yngre teleselskap som Rix Telecom og Optimal Telecom fikk.

33 prosent av de som ble spurt sa de ikke ville velge en ny operatør, i hovedsak fordi besparelsen ikke sto i forhold til bryderiet.

Til toppen