Tele Danmark arvet avtale etter Enitel

Tele Danmark InterNordia var innstilt som nummer to og overtok sist fredag ansvaret for å drifte og vedlikeholde Oslo kommunes nettverk for telefoniutstyr og -løsninger.

Tele Danmark InterNordia var innstilt som nummer to og overtok sist fredag ansvaret for å drifte og vedlikeholde Oslo kommunes nettverk for telefoniutstyr og -løsninger.

De nærmeste tre årene skal Tele Danmark Internordia sørge for at 75 hussentraler,18.000 brukere og drøyt 50 virksomheter i felles nettverk fungerer sammen.

I år 2000 delte Oslo Kommune sine IT-tjenester i tre deler: én avtale for data, én for tele og én for såkalte verdiøkende tjenester.

Det var første gang kommunen satte ut sine tjenester på anbud og det ble tre "vinnere": Telenor på datadriften, Enitel på televirksomheten og Tele Danmark Internordia på verdiøkende tjenester.

Oslo Kommune har estimert at den samlede verdien på IT-tjenester er på 20 millioner kroner årlig. I tillegg kommer endel ASP-tjenester som ikke er inkludert i avtalene.

Da Enitel gikk konkurs i fjor høst, måtte kommunen se seg om etter en ny leverandør på telesiden og fant frem til aktøren som hadde blitt nummer to i anbudsrunden. Det ble Tele Danmark, som dermed sitter med to-tredeler av de de ettertraktede tjenestene for hovedstadens IT-virksomhet i offentlig sektor.

Avtalen mellom Oslo Kommune og Tele Danmark InterNordia løper over tre år, og har en samlet verdi på litt over 10 millioner kroner i løpet av perioden.

- Vi er glade for at Oslo Kommune har valgt å Tele Danmark InterNordia som leverandør. Vedlikehold og drift av nettet er en stor oppgave. Tele Danmark InterNordia har lang erfaring med teleløsninger for offentlig sektor, så vi er trygge på at vi klarer oppgaven, sier Per Morten Torvildsen, administrerende direktør i Tele Danmark InterNordia, i en pressemelding.

Til toppen